Çapraz Kafiye

Edebiyatımıza Batı'dan gelen bir kafiye şeklidir. Dörtlüklerde birinci mısra ile üçüncü mısranın, ikinci mısra ile dördüncü mısranın kafiyeli olması halidir. Kafiyelerin, şekline göre değil, dizilişine göre aldığı bir addır. Çapraz kafiyeli bir şiirin kafiye düzeni şöyledir: abab / cdcd / efef / ghgh şeklinde devam eder.

Edebiyatımıza Batı'dan gelen bir kafiye şeklidir. Dörtlüklerde birinci mısra ile üçüncü mısranın, ikinci mısra ile dördüncü mısranın kafiyeli olması halidir. Kafiyelerin, şekline göre değil, dizilişine göre aldığı bir addır. Çapraz kafiyeli bir şiirin kafiye düzeni şöyledir:

abab / cdcd / efef / ghgh şeklinde devam eder.

Diğer anlamları

Çapraz kafiye

Dörtlüklerde birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin birbiriyle kafiyelenmesi düzeni.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çapraz Kafiye ilgili konular

 • Terza rima

  İtalyan Edebiyatı'na ait bir nazım şeklidir. 18. yüzyılda Fransız Edebiyatı'nda kullanılmaya başlanmıştır. Bizim edebiyatımızda İkinci
 • Çaprazlama

  Çaprazlama, şu anlamlara gelebilmektedir:
 • Serbest nazım

  Kısaca, ifade ile düzensiz şiir demektir. Bu şiirlerde mısralar ya düzgün bir görünüş arzederler, ya da karışık bir sıra meydana getiri
 • Çapraz kafiye

  Edebiyatımıza Batı'dan gelen bir kafiye şeklidir. Dörtlüklerde birinci mısra ile üçüncü mısranın, ikinci mısra ile dördüncü mısranı
 • Sone

  Fransız Edebiyatı'nda bir nazım şeklidir. Edebiyatımıza Servet-i Fünun devrinde örnek alman Fransız edebiyatı dolayısıyla girmiştir. Şek
 • Müseddes

  Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin bir ya da iki di
 • Müsemmen

  Sözlük manası sekizli, sekizlenmiş, sekiz parçadan oluşandır. Edebiyatta sekizer mısralık bölümlerden meydana gelen şiirlere denir. Mü
 • Nazım şekilleri

  Bir şiiri meydana getiren mısraların kendi aralarında toplanış ve kâfiyeleniş düzeni. Şiir, belli bir vezin ve kâfiye düzenine bağlı
 • Nazım biçimleri

  Şiirlerin dize sayılarının, ölçülerinin ve kafiyeleniş şekillerinin belirli bir nazım birimi temel alınarak gösterdiği özellikler nazım
 • Murabba (edebiyat)

  Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt'alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı "dörtlük" demektir.Aruz ölç