Çaprazlama (genetik)

Çaprazlama, eşeyli üreyen canlılarda erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yavru bireyler elde edilmesi olayına denir. Çaprazlama yapılmasının sebebi karakterleri oluşturan allel genlerin yarısının dişiden yarısının erkekten alınmasıdır.

Çaprazlama, eşeyli üreyen canlılarda erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yavru bireyler elde edilmesi olayına denir. Çaprazlama yapılmasının sebebi karakterleri oluşturan allel genlerin yarısının dişiden yarısının erkekten alınmasıdır.

Bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.

Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir.

Eğer bir canlıda iki gen birbirine tamamen benziyorsa, (SS ya da ss gibi) bunlara "homozigot" ya da "saf kan" denir. Saf kan (homozigot) bireyler elde etmek için kendileşme yapılır yani döllenme bireyin kardeşi, anası babası ya da yavrusu ile olmalıdır.

Baskın ve çekinik gametlerle çaprazlama ve Punnet karesi ile sonucun gösterimiMendel, bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerinde bu bitkinin kalıtımını incelemiştir. Bezelye bitkisi kendi kendini dölleyen bir bitki olduğundan Mendel, bu bitkiden saf kan (homozigot) bireyler elde etmiş ve bunlarla çalışmıştır. Bu durumda düz tohum şekline sahip olan bezelyeler, düz tohumlu bitkileri; buruşuk tohum şekline sahip olan bezelyelerde buruşuk tohumlu bezelyeleri vermişlerdir. Buna göre,

D: Düz Tohum d: Buruşuk Tohum

(anne) DD x dd (baba) çaprazlanırsa,


Genotip: D x d
F1: Dd %100 Düzgün , %100 Heterezigot
Dd x Dd
Genotip: 1/2 D, 1/2 D, 1/2 d, 1/2 d
F2: 1/4 DD , 1/4 Dd , /4 Dd , 1/4 dd
Fenotip: 3/4 D , 3/4 d , oran: 3 : 1
Genotip: 1/4 DD , 1/2 Dd , 1/4 dd, oran: 1 : 2 : 1


Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çaprazlama (genetik) ilgili konular

 • Genetik

  Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlaya
 • Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması

  Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik m
 • Genetik Algoritmalar

  Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu ara
 • Genetik danışma

  Genetik danışma ailevî bir hastalığa yakalanmış kişilerin, gelecek nesillerinin, birinci dereceden ve ikinci dereceden yakın akrabalarının
 • John Holland

  Genetik Algoritmalar, 1960`larda John Holland tarafından bulundu ve Holland ve Michigan Üniversitesindeki öğrencileri tarafından 1960 ve 1970`ler
 • Kantitatif genetik

  Kantitatif genetik ya da Nicel genetik, devamlı varlıkların altında yatan mekanizmaları araştıran genetik dalıdır.
 • Klasik genetik

  Klasik genetik terimi, ters genetiğin karşılğı olarak kullanılan genetiğin eski dönemlerine ait bir kavram ve genetiğin alt dallarından biri
 • Genetik algoritma

  Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu ara
 • Genetik çeşitlilik (biyoloji)

  Genetik çeşitlilik, bir biyolojik çeşitlilik düzeyi olup bir türün gen havuzundaki genetik özelliklerinin toplam sayısını gösterir. Geneti
 • İmmünogenetik

  İmmünogenetik; bağışıklık sistemiyle genetik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan tıbbi araştırmaların bir dalıdır.