Çatalağzı Termik Santrali

Resmi adı : Çatalağzı B Termik Santral İşletmesi Kısa adı : ÇATES

Türkiye`de Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş ilk termik santraldir. Santralin bugünkü sahibi Elektrik Üretim A.Ş.`dir (EÜAŞ). Zonguldak iline 13 km mesafedeki Çatalağzı kasabasında kurulmuştur. Santralin son sahibi EÜAŞ ise, T.C. Enerji Bakanlığına bağlı bir kamu iktisadi teşekkülüdür.

Çatalağzı kasabası ve çevresinde bu güne kadar birçok termik santral projesi geliştirilmiştir. Bunlarden sadece ÇATES A ve ÇATES B projeleri hayata geçirilebilmiştir. Fakat son yıllarda artan özel sektör enerji girişimleriyle yeni bir termik santral tesisi inşaatına daha başlanmıştır. Yakın gelecekte yüksek güçlü bir kaç ünitenin daha kurulması beklenmektedir.

Tarihçesi :

 • A Santrali : Müteahhit English Electric tarafından Etibank için inşaa edilmiştir. 1946 yılında inşaatına başlanmış 1948 de devreye alınmış ve 1991 yılında kapatılmıştır.
 • B Santrali : Bu gün devrede olan santral B santralidir. İki ünitesi bulunmaktadır. 70`li yıllarda yatırım programına alınmış, 80`lerde inşaatına başlanmıştır. 1989 da 1.ünitesi 1991`de 2.ünitesi devreye alınmıştır.
 • Santralin eski sahipleri : Aslında santralin el değiştirmesi tamamen bürokratik bir konudur. Bazı devlet kurumlarının kapanması, bölünmesi, iş değiştirmesi gibi sebeplere dayanmaktadır. Fakat sonuç olarak santral kurulduğundan bu yana devletin idaresinde kalmıştır. 1946 Etibank, 1970 TEK, 1993 TEAŞ, 2001 EÜAŞ
 • Özelleştirme : Santral 90`lı yılların çoğunu özelleştirme kapsamında geçirmiştir. Fakat 1999 yılında özelleştirilmesi için yapılan ihale iptal edilmiştir. Takip eden dönemde diğer bazı santrallerle birlikte özelleştirme gruplarına alınmış fakat daha sonra bu gruplar iptal edilmiştir. Bu gün için EPDK nın görüşü ve devam eden hükümet politikaları göz önüne alındığında belirsiz bir tarihte özelleştirilmek üzere EÜAŞ tarfından işletilmeye devam edilmektedir.
 • Büyük rehabilitasyonlar : Santralin ana makinaları inşa edildiği dönemden bu yana ciddi bir rehabilitasyona uğramamıştır. 2000 li yıllarda baca gazı emisyonunu yasal sınırlara indirmek için elektrofiltre rehabilitasyonu yapılmıştır. Yine aynı dönemde denize atılan kül atık sorununa çare olması için yapımına başlanan kül barajının inşaatı devam etmektedir. Son dönemde elektrik üretim standartlarındaki modernizasyona ayak uydurulması için yeni bir güç kontrol sistemi kurulmuştur. Ayrıca santralin değişken kömüre uyum sağlayabilmesi için kazan-brülör-değirmen-kömür besleme sistamlarinde topyekün bir rehabilitasyon projesi üzerinde çalışılmaktadır.


İdari bilgiler :

 • Personeli : 820 (memur, işçi ve dış hizmet alımı toplamı)
 • Ana yakıt tedarikçisi : TTK (%100)
 • Elektrik müşterisi : TEİAŞ (%100)
 • Müteahhit : Kutlutaş-Emtaş-Transelektro-Mitsubishi-Siemens-KWU konsorsiyumu
 • Hizmete girme tarihi : 1989 (%50), 1991 (%100)


Genel teknik bilgiler :

 • Ana yakıt : Taş kömürü şlamı
 • Termik verim : %34
 • Ana makina : Mitsubishi Buhar Türbini
 • Ana makina gücü: 157.6 MW x 2
 • Kazan (yüksek sıcaklık kaynağı) : EVT Alman (dizayn), Transelektro Macar (inşa)
 • Soğutma sistemi (düşük sıcaklık kaynağı) : Deniz suyu, (Karadeniz)
 • İkincil yakıtlar : Fuel-oil, motorin, LPG
 • Ana kontrol sistemi : 1984 Siemens, Revizyon; 2007 Skoda
 • Jeneratör : Mitsubishi
 • Kondenser : Mitsubishi
 • Değirmenler : EVT
 • Şalt-manevra : Siemens, ELİN, KWU, ESAŞ,


Web sitesi :

http://www.catestermik.com http://www.euas.gov.tr

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.