Çavuşzade Mehmed Paşa (d. 1622 - ö. 1682) Vezirlik, birçok eyalet valiliği ve seraskerlik yapmış Osmanlı devlet adamı.

Çavuşzade Mehmed Paşa

Çavuşzade Mehmed Paşa (d. 1622 - ö. 1682) Vezirlik, birçok eyalet valiliği ve seraskerlik yapmış Osmanlı devlet adamı.

Hayatı

1622'de İstanbul'da doğdu. Enderun'da yetişti.Enderun'dan çıkışında Rumeli Beylerbeyi oldu. Turhan Hatice Sultan'ın kızı Gevherhan Sultanla evlendirilerek damad-ı şehriyari olup vezirlik rütbesi verildi.Enderun'dan çıkışında Rumeli Beylerbeyi oldu. Turhan Hatice Sultan'ın kızı Gevherhan Sultanla evlendirilerek damad-ı şehriyari olup vezirlik rütbesi verildi.1647'de Diyarbakır valisi oldu. 1648'de Abaza Hasan Paşa'ya Tabii Olması Nedeniyle Gevherhan Sultan Tarafına Affedilip Boğaz Muhafızı görevi verildi. Sonra Şehrizor eyalet valisi yapıldı. Mayıs 1653'te ilk kez kaptan-ı derya oldu. Korvo Burnu Muharebesi, Kelidonya Burnu Muharebesi, Foça Muharebesi deniz muharebelerini başarı ile yapınca tekrar itibar kazandı. Aralık 1653'de kaptan-ı derya görevinden azledildi ve tekrar Boğaz Muhafızı görevine getirildi. Ekim 1657'de ikinci kez kaptan-ı derya oldu. IV. Çanakkale Deniz Muharebesi'nde başarılar elde etti. Temmuz 1658'de kaptan-ı derya görevinden azledildi.. Sonra sırasıyla 1658'de vezir rütbesi verilip Anadolu Beylerbeyi; 1660/61'de Maraş valisi, 1663/64de Sivas valisi olmuştur 1665/66'de vezirlik rütbesiyle [1] valisi yapıldı. Bu valilikten 1666/67'da azledilip Musul valisi oldu. 1667 - 1672/73'de tekrar Sivas valisi ve 1676'e tekrar Anadolu valisi yapılmıştır. 1674-1681'de vezirlik rütbesi taşımıştır. . 1680'de Azak Muhafızlığı'na tayin edildi. Haziran 1681'de 60 yaşında iken orada vefat etti. Cenazesi törenle İstanbul'da defnedilmiştir. Seydi Ahmet Paşa'nın idamında büyük rolü vardır. 17 sene vezirlik Görevinde bulunmuştur. Sicill-i Osmani onu
Tedbirli ve güçlüydü.
olarak değerlendirir. Nesli İstanbul'da yaşayan "Meniz" ailesiyle devam etmektedir. Zamanla ailesinden paşalar gelmiştir. === Yaptıkları === * Hezarpare Ahmed Paşa'nın konagını basmış cellatlara Pare Pare (Parçam parça) edin emrini vermiştir. * Seydi Ahmed Paşa'nın Azledilip oldürülmesinde rolü büyüktür. * Sultan İbrahim'in ölümünde rolü olan Sofu Mehmed Paşa'nin Kara Dev Murad Paşa ile aralarını körüklemiş idamına yol açmıştır. * Yeniçerilerin isyanı esnasında Yeniçeri Çavuşuna Öldürün. Zira bu adam sonunuz olacak diyerek İbşir Mustafa Paşa'nın Üzerine ayaklandırmış ve olümüne yol açmıştır. * Deli Hüseyin Paşa'nın Herzaman Yanında Olmuş Ve Desteklemiştir. * Bostancı Cafer Paşa'yı Deli Hüseyin Paşa'nın katlinden sorumlu tutup bizzat kendi bogmuştur. * Ayanları elinden geldigince İstanbul'dan uzaklaştırmaya calışmıştır. * Kara Musa Paşa'yı Mahpeyker Kösem Valide Sultan'a sikayet etmiş, bu paşa'dan hiçbir sey olamayacagını bildirmiştir. * Sultan IV. Mehmed ve II. Süleyman uzerinde etkisi olup Padişahı kötü amaçlara sürüklememiştir. * Boşnak İsmail Paşa'yı emirlerine itaat etmesi kaidesiyle Budin valiligine Getirdi. * Çatalcalı Ali Efendi'yi Şeyhülislamlık makamına yükseltmesi. * Ermeni Süleyman Paşa'nın Azlinde Rolü Vardır. * Hotin Muharebesi büyük başarı göstermiştir. === Bu Kadar Güçlü Olmasının Sebebleri === * Tecrübeli, zengin, işbilir olması * Sultan İbrahim'in tek gözde damadı olması * Turhan Hatice Sultan'ın Kızı Gevherhan Sultan'la evlenip destegini alması. * Melek Ahmet Paşa,Serdar Ali Paşa,Boşnak İsmail Paşa,Siyavuş Paşa ve Çavuşzade Mehmed Paşa'nın Güçlerini Birleştirmesi * Sultan IV.Mehmed'e lalalık yapmış Ve sultan nezhinde mertebe sahibi olmuştur. * XIV. Louis, II. Charles-(İngiltere Hükümdarı), Sultan İbrahim, IV. Mehmed Ve Kırım Hanlarıyla sıkı bagları olmasıydı. ==Ayrıca bakınız== *Kaptan-ı deryalar listesi

Dış bağlantılar

* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.4 s.251-252 [2]

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar