Çeçenler

Çeçenler kendilerine Nokhçi (Noxçoy), Çeçenler'in bir kabilesi olan Inguslar'da kendilerine Galgay derler. Aynı zamanda Tus adında da bir Çeçen kabilesi daha vardır. Nokhçiler çoğunluktadır ve Argun havzasında otururlar.

Çeçenler hakkında detaylı bilgi

Çeçenler kendilerine Nokhçi (Noxçoy), Çeçenler'in bir kabilesi olan Inguslar'da kendilerine Galgay derler. Aynı zamanda Tus adında da bir Çeçen kabilesi daha vardır. Nokhçiler çoğunluktadır ve Argun havzasında otururlar. Inguslar (Galgay) ise Asa havzalarındadırlar. Nokhçi Çeçen dilinde ulus anlamına gelmektedir.

Bu üç kabilede aralarında alt boy anlamında teyp'lere ayrılır. Sülalede denilebilecek teypler çok önemlidir. Erkek tarafından akrabalar hep aynı teyp'ten olur ve yakın akrabalık bağı sayılır.

Nokhçi (Noxçoy) lehçesini oluşturan soylar alfabetik sırayla şunlardır:

Baley, Belloy, Benoy, Bestoy, Bilkhtoy,

Çermoy, Çertoy, Çungunoy, Çlaroy, Çiliebarloy, Çilimxoy, Çilinxoy, Çlirnxoy,

Disnoy,

Esgasbatloy, Ekkxiy, Enganoy, Erstxoy, Ertnoy, Galasoy, Gandarganoy, Gunkxiy, Gunoy,

Hakkxoy,

Iççarkoy,

Kurstnoy,

Lamaroy, Lalaroy

Pesxoy, Pestoy,

Settoy, Seystoy, Siesnoy, suoyoy,

Tlözsü, Tlikxoy, Tisontloy,

Varandoy, Vasdaroy,

Yalxoy.

Galgay (Inguslar)

Vaynah halkının (Çeçenler'in) Noxçoylar'dan sonra gelen sayıca en büyük soyudur. Xamtiyna ve Tsoriny diye iki dala ayrılır.

Batsoy (Tusiyyen ya da Tuslar)

Bunlar bu gün Çeçen-Inguş Cumhuriyeti'nde değil Tus ya da Tusin adı ile Kuzey Gürcistan’da yaşamaktadırlar ve Gürcüleşmiş oldukları söylenir.

"Galgay'a, Batsoy'a ya da ikisine birden Noxçoy ya da Çeçen adı verilmez. Osetler, Çeçenleri (Çangan) ve (Makalun), Tatarlarda (Masaget) diye anarlar.

ÇEÇEN (NOKHÇU) KABİLESİNİN BOY ADLARI

Aliroy

Balvoy Belgroy Benoy

Çapirgoy Çermoy Çertoy Çingoy

Dadgoy Disnoy

Enginoy Eristgoy

Gala-Ekkiy

Gendirginoy Gardiloy Gezloy

Haçroy

Key-Ekkiy Kursloy

Lamuroy

Matporoy

Nesgoy

Pesgoy

Riggoy

Sesinoy Sçontroy Sonoy

Targoy

Yalgoy YesindroyİNGUŞ (GALGAY) KABİLESİNİN BOY ADLARI

Balog Begloy Bestoy Bulguç

Canbotnegi

Dosakloy

Estmirnegi

Fergi

Geziknakan

Korgi

Mersoy Mursago

Nesirgoy

Ohloy Oskoy

Pamtoy

Torstgoy Tultoy

Uççoy

Volkoynahan

Yendi

Zeçoy

Kaynak: http://www.circassiancanada.com/
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

çeçen

Çeçenler (Çeçence: Hохчи Nohçi), Kafkasya’nın kuzeydoğu kesiminde, Sunja ve Argun ırmakları civarında yaşayan yerli Kafkasya halkı. Kendilerini Nohçi (tekil Nohçi veya Nohço) olarak adlandırırlar.

Ogni

1993 yılında yayın hayatına başlayan ve ancak altı sayı çıkabilen Laz kültürel dergisi.Dergi, Laz halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilini, kültürünü yaşatmaçok az bilinen tarihini günyüzüne çıkarıp Laz halkını bilinçlendirme amaçlarını ...

Rusya

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi; güneyinde Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbeycan, Hazar Denizi, Kuzey Kore, ...

çeçence

Çeçence (Çeçence: Нохчийн мотт / ''Nohçiyn mott'', Çeçen dili), çoğunluğu Çeçenya'da ve başka ülkelerde yaşayan Çeçenlerin konuştuğu lisândır. Yaklaşık olarak 1.300.000 kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir.

çeçenistan

Çeçenya (Çeçence: Нохчийн Республика / Nohçiyn Respublika), Rusya'nın içinde özerk cumhuriyet. Çeçenistan olarak da bilinir. Başkenti Grozni'dir. Kuzeybatısında Stavropol Kray, ...

Kafkasya

Kafkasya Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye verilen ad. Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya ...

Kalmuk

Kalmukya veya Kalmıkya (Kalmukça: Хальмг Таңһч, Rusça: Респу́блика Калмы́кия), Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyettir.

Albek Hacı

14 Nisan 1877 tarihi Osmanlı-Rus Savaşı`nın başladığı tarihtir. Bu tarihte Rus orduları Osmanlı topraklarına girdi ve aynı gün Çeçenya`da isyan patlak verdi. Bu bir rastlantı değildi. Çeçenistan`daki isyanı Osmalılar kışkırtmış, hatta Şamil`in oğlu Mehmet Şamil`i (Gazi ...

Aslan Meşhedov

Kendi jenerasyonundaki bütün Çeçenler gibi, Aslan Mashadov da sürgünde doğdu. Ailesi 1944 yılında Stalin tarafından sürgün edilmişti. Kazakistan’dan evine 1957 yılında 6 yaşında bir çocuk iken döndü.

Şeyh Mansur

Çeçenler arasında Oççarma (Üşarma) diye bilinir. Tarihi kaynaklarda adı Şeyh Mansur`dur. 25 Haziran 1785 tarihinde Albay Pieri komutasında Aldıevla`ya taarruz eden Rus birliği Şeyh Mansur tarafından dört saat içinde tamamen imha edildi. Mansur`un ortaya çıkışı ile birlikte ...

Taymi Biybuolt

Taymi Biybuolt Çeçenlerin hem ulusal tarihi hem de efsanevi kahramanıdır. Çeçen halk destanlarında anlatılmaktan başka, ünlü şair M.Y. Lermantov`un "Hacı Abek"inde baş kahraman olmuştur. Biyboult mukaddes cihadını 1824 yılında başlatmıştır. Kendisinin en yakın ...

Çeçen-İnguş Cumhuriyeti

Çeçen-İnguş Cumhuriyeti Kuzey Kafkasya’da yer alan Rusya Federasyonuna bağlı bir Türk muhtar cumhuriyet. Toprakları Büyük Kafkasya Dağlarının kuzeyinde yer alır. Birçok Kafkas halkından biri olan Çeçenler 10. asırdan itibaren uzun bir süre Ortodoks rahiplerin idaresinde ...

Beyşehir

İlkçağ'da Beyşehir Gölünün de içinde olduğu bölge pisidya adıyla anilırdı. Pisidya' da Karallia olarak bilinen bir şehir adıydı.Ramsay bu konuyu şöyle değerlendirir;"Biri gölün güneydoğusunda , Trogitis gölü'ne akan suyun ağzında, diğeri güneybatısında olmak üzere ...