Çeçenler

Çeçenler kendilerine Nokhçi (Noxçoy), Çeçenler'in bir kabilesi olan Inguslar'da kendilerine Galgay derler. Aynı zamanda Tus adında da bir Çeçen kabilesi daha vardır. Nokhçiler çoğunluktadır ve Argun havzasında otururlar.

Çeçenler

Çeçenler kendilerine Nokhçi (Noxçoy), Çeçenler'in bir kabilesi olan Inguslar'da kendilerine Galgay derler. Aynı zamanda Tus adında da bir Çeçen kabilesi daha vardır. Nokhçiler çoğunluktadır ve Argun havzasında otururlar. Inguslar (Galgay) ise Asa havzalarındadırlar. Nokhçi Çeçen dilinde ulus anlamına gelmektedir.

Bu üç kabilede aralarında alt boy anlamında teyp'lere ayrılır. Sülalede denilebilecek teypler çok önemlidir. Erkek tarafından akrabalar hep aynı teyp'ten olur ve yakın akrabalık bağı sayılır.

Nokhçi (Noxçoy) lehçesini oluşturan soylar alfabetik sırayla şunlardır:

Baley, Belloy, Benoy, Bestoy, Bilkhtoy,

Çermoy, Çertoy, Çungunoy, Çlaroy, Çiliebarloy, Çilimxoy, Çilinxoy, Çlirnxoy,

Disnoy,

Esgasbatloy, Ekkxiy, Enganoy, Erstxoy, Ertnoy, Galasoy, Gandarganoy, Gunkxiy, Gunoy,

Hakkxoy,

Iççarkoy,

Kurstnoy,

Lamaroy, Lalaroy

Pesxoy, Pestoy,

Settoy, Seystoy, Siesnoy, suoyoy,

Tlözsü, Tlikxoy, Tisontloy,

Varandoy, Vasdaroy,

Yalxoy.

Galgay (Inguslar)

Vaynah halkının (Çeçenler'in) Noxçoylar'dan sonra gelen sayıca en büyük soyudur. Xamtiyna ve Tsoriny diye iki dala ayrılır.

Batsoy (Tusiyyen ya da Tuslar)

Bunlar bu gün Çeçen-Inguş Cumhuriyeti'nde değil Tus ya da Tusin adı ile Kuzey Gürcistan’da yaşamaktadırlar ve Gürcüleşmiş oldukları söylenir.

"Galgay'a, Batsoy'a ya da ikisine birden Noxçoy ya da Çeçen adı verilmez. Osetler, Çeçenleri (Çangan) ve (Makalun), Tatarlarda (Masaget) diye anarlar.

ÇEÇEN (NOKHÇU) KABİLESİNİN BOY ADLARI

Aliroy

Balvoy Belgroy Benoy

Çapirgoy Çermoy Çertoy Çingoy

Dadgoy Disnoy

Enginoy Eristgoy

Gala-Ekkiy

Gendirginoy Gardiloy Gezloy

Haçroy

Key-Ekkiy Kursloy

Lamuroy

Matporoy

Nesgoy

Pesgoy

Riggoy

Sesinoy Sçontroy Sonoy

Targoy

Yalgoy YesindroyİNGUŞ (GALGAY) KABİLESİNİN BOY ADLARI

Balog Begloy Bestoy Bulguç

Canbotnegi

Dosakloy

Estmirnegi

Fergi

Geziknakan

Korgi

Mersoy Mursago

Nesirgoy

Ohloy Oskoy

Pamtoy

Torstgoy Tultoy

Uççoy

Volkoynahan

Yendi

Zeçoy

Kaynak: http://www.circassiancanada.com/

İlgili konuları ara

Yanıtlar