Çekirdekçik

Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Çekirdekçik; bakteriler, çekirdek içeren alyuvarlar ve sperm hücreleri dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir.

Çekirdekçik, kromozom içeren üst yapılı hücrelerdeki bir yapıdır.

Çekirdekçik, bakteriler, mavi-yeşil su yosunları, trombositler ve olgun alyuvarlar dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel bir cisimdir; sınırlayıcı bir zarla sitoplazmadan ayrılır. Hücrenin bilgi merkezidir ve hücresel üremede anahtar rol oynar; ayrıca hücrenin hangi özel işlevi üstleneceğini ve olgunlaştığında hangi biçimi alacağını, yani hücrenin nasıl farklılaşacağını belirler.

Jeli andıran bir özsudan (nükleolplazma ya da çekirdekçik plazması) oluşur; bu özsu içinde asılı olarak kromozomlar ve bir ya da daha çok nükleol bulunur. Kromozomlar, yalnızca hücre bölünmesi sırasında görülebilen ve genleri taşıyan ipliksi cisimlerdir. Genler, bireysel hücrelerin özelliklerini belirler ve hücrenin etkinliklerini denetleyen birimler olarak işlev görürler. Nükleoller, ribozom RNA`sının bireşimini yapan ve protein birleşimiyle ilgili komutları genlerden sitoplazmaya aktaran oval cisimlerdir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Çekirdekçik

Nucleophile

Çekirdekçik

Türkçe Çekirdekçik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. nucleolus, small round body within a nucleus composed of protein and RNA (Biology)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çekirdekçik ilgili konular

 • Çekirdekçik

  Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Çekirdekçik; bakteriler, çekirdek içe
 • Hücre

  Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar
 • Sitoloji

  Sitoloji Hücre bilimidir.Hücrenin yapısı, bölünmesi, enerji üretimi ve tüketimi, protein sentezi, kanser gibi konular sitolojinin sahasına gi
 • Endoplazmik retikulum

  Endoplazmik retikulum hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır. 1945 yılında Porter, elektron mikroskobu
 • Golgi aygıtı

  Golgi aygıtı, zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez h
 • Telofaz

  Telofaz, (genel kullanım ismi telefaz) yunanca'da "τελος" (son) ve "φασις" (bölüm) anlamına gelir. Ökaryotik hücrelerde, hem mitoz hem
 • Hücre nedir

  Hücre, çok hücreli canlılardaki en küçük yaşam birimidir. Hücre, canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşam
 • Hücrenin yapısı

  Hücre çekirdeği, bir zar vasıtası ile protoplazmadan ayrılmıştır. Çekirdek zarı, hücre zarı gibi giren-çıkan maddeleri seçen gözenekl
 • Hücrenin kısımları

  Canlılarda gördüğümüz her türlü yapısal ve işlevsel faaliyeti hücrede görebiliriz. Yani bir hücre büyüme, boşaltım, üreme, hareket g
 • Hücre ve organelleri

  Hücre üç temel kısımda bulunur;1.çekirdek2.hücre zarı3.
Çekirdekçik
Çekirdekçik