Çelebi Türklerde muhtelif sanat ve meslek sahiplerine sembol olmuş bir tabir.Lehçe-i Osmâniye’de; okuma bilen, okumuş, nâzik manâları verilmektedir. Asil, nâzik, soylu, zarîf, terbiyeli, koca tabiri olarak da kullanılmıştır.

Çelebi

Çelebi Türklerde muhtelif sanat ve meslek sahiplerine sembol olmuş bir tabir.

Lehçe-i Osmaniye’de; okuma bilen, okumuş, nazik manaları verilmektedir. Asil, nazik, soylu, zarif, terbiyeli, koca tabiri olarak da kullanılmıştır. Daha önceleri şehzadelere unvan olarak verilirdi. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin evlat ve ahfadına da bu unvan verilmişti.

Osmanlılar'da padişahların erkek çocuklarına evvelce “bey”, sonra “çelebi” unvanı verilmiş, daha sonra erkek kız ayrılmadan “sultan” tabiri, müştereken kullanılmıştır.

Çelebi, Türkçe'de kibar, centilmen manasını ifade ediyordu. Tatarlarda ise, kadınlar kocalarının erkek kardeşlerine, kardeşlerinin erkek çocuklarına hürmet ve tazim ifadesi olarak çelebi derlerdi.

Osmanlı yazı lisanında, 17. asra kadar, hanedan mensuplarının, yüksek dini erkanın, meşhur müelliflerin lakap ve unvanı olarak kullanılmıştır. On sekizinci asır başına doğru çelebi kelimesi yerine efendi tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Çelebi

(s.) Erkek ismi 1. Efendi, nazik ve kibar. 2. Şehir terbiyesi almış okuryazar kimse. 3. Osmanlı devletinin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. - Mevlevi tarikatının başı bu adla anılırdı. Mevlana veya Hacı Bektaş soyundan o

Çelebi

görgülü, terbiyeli, nazik, olgun (kimse). "bey" anlamında bir ünvan. bektaşi ve mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen san.

Çelebi

1 . Bektaşi ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen unvan.
2 . eski dilHristiyan tüccar:
"Çelebi, tütün mü alacaksınız?"-
3 . sıfatGörgülü, terbiyeli, olgun (kimse):
"Yeleği gümüş köstekli, fesi kalıpsız, orta yaşlı bir adamdı. Son derece Osmanlı ve çelebi."- A. İlhan.

Çelebi

Türkçe Çelebi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Celebi] n. drover, one that drives cattle or sheep, dealer in cattle

Çelebi

Türkçe Çelebi kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. wohlerzogen, gesittet, höflich, artig

İlgili konuları ara

Yanıtlar