çember

Çember Alm. Kreis (m.), Fr. Circulaire (f), İng. Circle. Bir düzlem üzerinde alınan, merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği kapalı eğri. Çemberlerde çevrenin çapa oranı sabit rasyonel olmayan bir sayı olup p ile gösterilir. Çember yarıçapı r olmak üzere çember çevresi 2 p r’dir. Çemberin düzlemle sınırladığı yüzey parçasının alanı ise p r2dir. p= 3,1415926535899793238...dir. Bu sayıyı Semerkand Rasathanesinin k

Çember Alm. Kreis (m.), Fr. Circulaire (f), İng. Circle. Bir düzlem üzerinde alınan, merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği kapalı eğri. Çemberlerde çevrenin çapa oranı sabit rasyonel olmayan bir sayı olup p ile gösterilir. Çember yarıçapı r olmak üzere çember çevresi 2 p r’dir. Çemberin düzlemle sınırladığı yüzey parçasının alanı ise p r2dir.

p= 3,1415926535899793238...dir. Bu sayıyı Semerkand Rasathanesinin kurulmasında büyük hizmetleri olan astronomi alimi Gıyasüddin Cemşid 15. asrın başlarında bulmuştu. Cemşid Pi (p) sayısının on üçüncü rakama kadar doğru değerini keşfetmişti. Cemşid Pi sayısını, 3,1415926535898732 olarak belirlemişti. Bu sayı rasyonel olmadığı için yaklaşık 22/7 olarak işlemlerde kullanılabilir. Düzlemde bir çemberin üzerindeki noktaların koordinatları x2 + y2 = r2 denklemini sağlarlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

çember

Osmanlıca çember kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Çenber)

çember

Türkçe çember kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circle, circumference, hoop, ring, bail, circuit, girth, round

çember

merkez denilen durağan bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri; sandık, denk, fıçı gibi şeylerin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi; büyük yazma, yemeni.
çocukların oynamak için çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak; aşılması, çözümü, içinden çıkılması güç durum.

çember

Türkçe çember kelimesinin Fransızca karşılığı.
ceinture [la], cerceau [le], cercle [le], circonférence [la]

çember

Türkçe çember kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Felge, Kessel, Rad, Reif, Reifen, Zirkel

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

çember ilgili konular

 • çember

  Çember Alm. Kreis (m.), Fr. Circulaire (f), İng. Circle. Bir düzlem üzerinde alınan, merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktala
 • Analitik

  ANALİTİK : Çözümlemeli. ANALİZ Çözümleme.
 • Analitik geometri

  (Tr. Descartes) Cebirle çözümlenen geometri... Analitik geometri (Os. Tahlili hendese, Fr. Géometri analytique), Fransız düşünürü Descartes'
 • Kotanjant

  Kotanjant, Trigonometrik bir fonksiyondur. şeklinde gösterilir.
 • Bergamalı Apollonius

  Bergamalı Apollonius M.Ö. 262 Bergama'da doğdu, M.
 • Hiperbolik geometri

  Hiperbolik geometri Öklid geometrisinden bir belitle ayrılır. Öklit'in paralellik belitinin tersini doğru olarak kabul eden geometride bir doğru
 • Pergeli Apollonius

  Pergeli Apollonius (d. MÖ 262 Perge - ö. MÖ 190, İskenderiye), Yunan matematikçi.
 • Çember (anlam ayrımı)

  Çember şu anlamlara gelebilir:
 • Çember satranç

  Çember satranç, olağan satranç taşları ile on altı kareden oluşan dört halkalı çember biçiminde bir tahtada oynanan bir satranç türevidi
 • Hadamard üç çember teoremi

  Hadamard üç çember teoremi veya sadece üç çember teoremi holomorf fonksiyonların çember üzerindeki maksimum değerleriyle ilgili bir sonuçtu
çember
çember