çember

Çember Alm. Kreis (m.), Fr. Circulaire (f), İng. Circle. Bir düzlem üzerinde alınan, merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği kapalı eğri. Çemberlerde çevrenin çapa oranı sabit rasyonel olmayan bir sayı olup p ile gösterilir. Çember yarıçapı r olmak üzere çember çevresi 2 p r’dir. Çemberin düzlemle sınırladığı yüzey parçasının alanı ise p r2dir.

p= 3,1415926535899793238...dir. Bu sayıyı Semerkand Rasathanesinin k

Çember

Çember Alm. Kreis (m.), Fr. Circulaire (f), İng. Circle. Bir düzlem üzerinde alınan, merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği kapalı eğri. Çemberlerde çevrenin çapa oranı sabit rasyonel olmayan bir sayı olup p ile gösterilir. Çember yarıçapı r olmak üzere çember çevresi 2 p r’dir. Çemberin düzlemle sınırladığı yüzey parçasının alanı ise p r2dir.

p= 3,1415926535899793238...dir. Bu sayıyı Semerkand Rasathanesinin kurulmasında büyük hizmetleri olan astronomi alimi Gıyasüddin Cemşid 15. asrın başlarında bulmuştu. Cemşid Pi (p) sayısının on üçüncü rakama kadar doğru değerini keşfetmişti. Cemşid Pi sayısını, 3,1415926535898732 olarak belirlemişti. Bu sayı rasyonel olmadığı için yaklaşık 22/7 olarak işlemlerde kullanılabilir. Düzlemde bir çemberin üzerindeki noktaların koordinatları x2 + y2 = r2 denklemini sağlarlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

çember

merkez denilen durağan bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri; sandık, denk, fıçı gibi şeylerin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi; büyük yazma, yemeni.
çocukların oynamak için çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak; aşılması, çözümü, içinden çıkılması güç durum.

çember

Osmanlıca çember kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Bak: Çenber)

çember

Türkçe çember kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circle, circumference, hoop, ring, bail, circuit, girth, round

çember

Türkçe çember kelimesinin Fransızca karşılığı.
ceinture [la], cerceau [le], cercle [le], circonférence [la]

çember

Türkçe çember kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Felge, Kessel, Rad, Reif, Reifen, Zirkel

Çember (Yeni Turku) sözleri

Yeni Turku tarafından albümünde söylenen Çember adlı şarkının sözleri.

Ya dışındasındır çemberin
ya da içinde yer alacaksın..
Kendin içindeyken,kafan dışındaysa
Çaresi yok kardeşim
Her akşam böyle içip kederlenip
Mutsuz olacaksın..
Meyhane masalarında kahrolacaksın..

Ya dışındasındır çemberin
ya da içinde yer alacaksın..
Kendin içindeyken,kafan dışındaysa
Çaresi yok kardeşim
her akşam böyle içip kederlenip
Mutsuz olacaksın
Meyhane masalarında kahrolacaksın..

Şiirlerle şarkılarla kendini avutacaksın
Ya dışındasındır çemberin
ya da içinde yer alacaksın..

Şiirlerle şarkılarla kendini avutacaksın
Ya dışındasındır çemberin
ya da içinde yer alacaksın..

Ya dışındasındır çemberin
ya da içinde yer alacaksın..
Kendin içindeyken kafan dışındaysa...

İlgili konuları ara

Yanıtlar