Çembere Almak (Savaş)

İmparatorluk çemberi

İmparatorluk Çemberi ( ), Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda bölgesel bir gruplaşmayla ortaya çıkmış bölgedir. Ortak bir savunma yapısı oluşturmak ve imparatorluk vergilerini toplamak amacıyla kurulmuştur.

dokuz nokta çemberi

Brocard çemberi

Brocard çemberi (ya da yedi nokta çemberi), geometride, bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi ile simedyanı arasındaki doğru parçasını çap kabul eden çember. Brocard noktaları bu çemberin içinde yer alır. Brocard çemberi, adını Fransız matematikçi Henri B...

Thales teoremi (çember)

Çemberlerde Thales teoremi, alınan A, B ve C noktalarının bir çember üzerinde ve AC doğrusunun bu çemberin çapı olması durumunda, ABC açısının dik açı olacağını belirten geometri teoremi. Thales teoremi çevre açı kurallarının özel bir halidir. Adını Thale...

Kiriş (geometri)

kiriş, bir çemberde, iki uç noktası da çemberin üstünde bulunan doğru parçası. Sekant, sekant doğrusu veya kesen, bir kirişin doğruya uzatılmış halidir. Diğer bir ifadesiyle, kiriş bir kesenin çember içinde kalan kısmıdır. Kiriş daha genel anlamıyla, herh...

merkez

Merkez, geometride bir cismin tam ortasındaki noktadır.

küre

Küre uzayda, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sabit noktaya kürenin merkezi, eşit uzaklıklara da kürenin yarıçapı denir. Merkezden küre yüzeyindeki herhangi bir noktaya olan mesafeye...

Çevrel çember

Çevrel çember, geometride, bir çokgenin tüm köşelerinden geçen çember. Bu çemberin merkezi çevrel özek (çevrel çemberin merkezi) olarak isimlendirilir.

birim çember

Feuerbach noktası

noktalarıdır. Dokuz nokta çemberi bu üç orta noktadan geçer; bu nedenle, çevrel çembere ait ortalar üçgenidir. Bu iki çember, birbirlerine teğet oldukları