çene

Çene Alm. Kinn (n), Fr. Menton (m), İng. Jaw. Yüzün ön-alt kısmında bulunan; ağzın açılmasını, kapanmasını, yakalama, ısırma ve çiğnemeyi sağlayan yapı. Çene kemikleri kaslar, sinirler ve arkada çene ekleminden meydana gelmiştir. Üst çene ve alt çene olmak üzere ikiye ayrılır. Alt çene arkada “çene eklemi” ile “şakak kemiği”ne bağlanır. Üst çene iki ayrı kemiğin orta hatta birleşmesinden meydana gelir ki bu kemikler sağ ve sol “maxilla (üst çene)” kemikl

Çene

Çene, yüzün ön-alt kısmında bulunan; ağzın açılmasını, kapanmasını, yakalama, ısırma ve çiğnemeyi sağlayan yapı. Çene kemikleri kaslar, sinirler ve arkada çene ekleminden meydana gelmiştir. Üst çene ve alt çene olmak üzere ikiye ayrılır. Alt çene arkada “çene eklemi” ile “şakak kemiği”ne bağlanır. Üst çene iki ayrı kemiğin orta hatta birleşmesinden meydana gelir ki bu kemikler sağ ve sol “maxilla (üst çene)” kemikleridir. Alt çene tek bir kemikten (mandibula) meydana gelmiştir. Çene kemiklerinde dişlerin oturması için “alveol” denilen boşluklar bulunur. Maxilla kemiği mandibuladan daha hafiftir.Çenenin alt kısmı hareketli olup, çiğneme kaslarıyla başın diğer kemiklerine bağlıdır. Çiğneme kasları, çenenin aşağı-yukarı ve sağa-sola hareketlerini sağlarlar. Bu hareketlerle ısırıp-koparma ve çiğneme-öğütme işi yapılır. Ayrıca konuşma esnasında dil ve dişlerin belli konumlar almasına bağlı olarak çene de hareket ettirilir.Çene ekleminin çıkması, alt çene kemiğinin şakak kemiğiyle olan bağlantı durumunun bozulmasıyla olur. Esneme, bağırma, konuşma, ağzı herhangi bir sebeple açma esnasında çene eklemi çıkabilir. Çene eklemi çıkıkları kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Tedavi için eklemi yavaşca yerine oturtmalıdır. Çenesinin kırıldığından şüphelenen bir kişide ilk yardım olarak bir bandaj yardımıyla çeneyi başın tepesi ile bağlayıp sabitleştirmeli, vakit geçirmeden hekime gitmelidir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

çene

1 . Omurgalılarda kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça:
"Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . zoolojiOmurgasız hayvanlarda buna benzeyen yapı.
3 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
4 . mecaziÇok konuşma huyu, gevezelik:
"Sende de çene var ha!"-
5 . halk diliKöşe.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
çene çalmak , çenen tutulsun , çenesi açılmak , çenesi atmak , çenesi durmamak , çenesi düşmek , çenesi kilitlenmek , çenesini açmak , (birisinin) çenesini açtırmak , çenesini bağlamak , çenesini bıçak açmamak , çenesini dağıtmak , çenesini kapatmak , çenesinin bağı çözülmek , çenesini tutmak , çenesi oynamak , çene yormak

çene

omurgalılarda kemik ya da kıkırdakla desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça; çok konuşma huyu, gevezelik. omurgasız hayvanlarda buna benzeyen yapı; köşe başı, köşe. mengene ya da kerpeten gibi araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.

çene

Türkçe çene kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Cene] n. communion, Christian ceremony commemorating the last supper of Jesus and his disciples n. supper, dinner, evening meal v. dine, eat dinner

çene

Türkçe çene kelimesinin Fransızca karşılığı.
mâchoire [la], menton [le]

çene

Türkçe çene kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kiefer, Kinn

İlgili konuları ara

Yanıtlar