Çerkeş

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.300 kilometrekare , nüfusu 24. 571 dir. Yüzeyi geniş bir ovadan ...

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.300 kilometrekare , nüfusu 24. 571 dir. Yüzeyi geniş bir ovadan ve bu ovayı çevreleyen dağlardan ibarettir. Geniş tarla ekimi ,sebzecilik ,kümes hayvanları halkının başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.833 nüfuslu Çerkeş kasabasıdır.

Haritası

Çerkeş koordinatları: 40.810400, 32.891400

Diğer anlamları

Çerkeş


1 .
Enerji.
2 .
felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çerkeş ilgili konular

 • Afşar

  *Afşarlar - Avşar boyu, Oğuz Türkleri'nin 24 boyundan biri
 • çördük

  Yerleşim birimleri:
 • Gelik

  Gelik, Anadolu'da yerel ağızlarda "tarla, bağ ve bahçelerde yapılan basit bekçi kulübesi", "çitle çevrili ağıl", "kestane bahçesi", "çocu
 • Deprem ve Türkiye

  Türkiye, Alp deprem kuşağının üzerinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı, bu tektonik kuşak üzerinde çok etkin bir bölge olar
 • Aydın fiziki yapı

  İl topraklarının % 64'e yakını dağlarla, % 15'i platolarla, % 21'i ovalarla, dağ ve platoların çoğu ormanlarla kaplıdır.Dağları: Büyük
 • Çankırı coğrafi bilgiler

  Fizikî YapıÇankırı arâzisi dağlık bir arâzidir. Ovaları arâzinin ancak % 8’ini teşkil eder. % 64’ü dağlar ve yaylalardan ib
 • Çankırı ekonomisi

  Çankırı ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Sanayi yeni gelişmektedir. Gelirinin % 50’ye yakını tarım sektöründen temin edilir.
 • Çankırı ilçeleri

  Çankırı, biri merkez olmak üzere 14 ilçeden meydana gelmiştir.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 67.620 olup, 45.
 • Çankırı tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Çankırı ilinde turizm sektörü henüz gelişmemiştir. Turizm bakımından çok zengin târihî eserlere sâhip olmasına rağmen konaklama ve alt
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913 - 1975) Görele'de doğdu. Ailesinin beş çocuğundan ikincisidir. Trabzon Lisesi'nde okurken, 1927'de bu okula resim
Çerkeş
Çerkeş