Çernobil Reaktör Kazasının Türkiye üzerindeki Etkileri

Çernobil reaktör kazasının Türkiye üzerindeki etkileri, Çernobil reaktör kazası`nın Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki etkileridir.

Çernobil reaktör kazasının Türkiye üzerindeki etkileri, Çernobil reaktör kazası`nın Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki etkileridir.

Çernobil Nükleer reaktöründeki patlamanın sonucunda çevre ülkelere yayılan radyoaktif parçacıkların büyüklüğü ve etkileri üzerine kazanın üzerinden geçen yıllarda ciddi bilimsel araştırmalar ne yazık ki yapılmamış ve radyasyon seviyesini gösteren sayısal değerler açıklanmamış olduğundan patlamanın hemen sonrasında Türkiye üzerindeki etkilerle ilgili yeterli veriye ulaşmayı imkansızlaştırmıştır. Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye`de Kanser, Türk Tabipleri Birliği, Nisan, 2006, s.65 Bu verilerin yokluğu sebebiyle yanda görülen çizim de dahil olmak üzere çizilen haritalarda Türkiye hiçbir şekilde bu patlamadan etkilenmemiş gibi görünebilmektedir. Ancak Çernobil`in Avrupa üzerindeki etkilerini gösteren harita ve çizelgeler radyoaktif serpintinin çok geniş bir alanda yayıldığı ve Avrupa`daki pek çok ülkeyi doğrudan etkilediğini gösterdiği gibi ülkedeki Kanser vakalarının artışından da Çernobil`in sorumlu olduğuna dair şüpheler hala devam etmektedir.

Türk Tabipler Birliği`nin ilk baskısı Nisan 2006`da yapılan "Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye`de Kanser" başlıklı raporunda Çernobil ile sadece Karadeniz bölgesindeki Kanser vakaları arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Raporda Çernobil`deki patlama sonrasında oluşan radyoaktif bulutların 3 Mayıs 1986 Cumartesi günü Trakya`ya, 4-5 Mayıs günleri Batı Karadeniz`e, 6 Mayıs günü Çankırı üzerinden Sivas`a, 7-9 Mayıs tarihlerin Trabzon-Hopa`ya ulaştığı 10 gün sonra da tüm Türkiye`ye radyoaktif parçacıkların yayıldığı belirtilmektedir.a.g.e. s.50-51 Yine raporda hatırlatıldığı üzere dönemin yetkililerin Çernobil`in Türkiye`de üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı şeklindeki açıklamalarına karşılık radyoaktif değeri 600 Bq/kg`ın altında olduğu belirtilen ve İngiltere`ye ihraç edilen fındık İngiltere tarafından geri gönderilmiştir.Bunun ardından siyasi otoritenin Ünye`nin doğusunda üretilen ve radyasyon seviyesi yüksek kabul edilen 110.000 ton fındığın imha edilmesi şeklindeki kararı üzerine fındık borsasında fiyatlar arttı ve çikolata sektöründe şok yaşandı. Türkiye`nin kendi ürettiği, AET`nin yüksek radyasyon içerdiğini belirttiği fındıkların imha edilmesi uluslararası etki yaratacaktı. Sonuç olarak o yıl 135.000 ton fındık ihraç edildi(19).

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.