çeviri (genetik)

genetik

Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlayan, genin yapı ve görevlerini araştıran bilim dalı. Genetik, (Yunanca'dan genno γεννώ= doğu...

popülasyon

Popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımı. Sözcük dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır.

Bitki Büyüme ve Gelişiminin Moleküler Mekanizması

Bitki gelişiminin genetik esası, pigment sentezi ve genetik kontrolu, bitkilerde transpozonlar ve pigment değişimine etkisi, bitkilerde homeotik mutasyona ...

Genetik danışma

Genetik danışma ailevî bir hastalığa yakalanmış kişilerin, gelecek nesillerinin, birinci dereceden ve ikinci dereceden yakın akrabalarının bu hastalığı taşıma riskini açıklayan ve bu kişileri olası sonuçlara karşı bilgilendiren hizmete denir. Kesinlikle u...

Kantitatif genetik

Kantitatif genetik ya da Nicel genetik, devamlı varlıkların altında yatan mekanizmaları araştıran genetik dalıdır.

Klasik genetik

Klasik genetik terimi, ters genetiğin karşılğı olarak kullanılan genetiğin eski dönemlerine ait bir kavram ve genetiğin alt dallarından biridir. Klasik genetik, bilimin diğer alanlarından biraz farklılıklarla çalışır.

Popülasyon genetiği

Popülasyon genetiği, popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını, bunun yanında popülasyonlardaki alel frekansının dağılımlarını ve değişimlerini araştıran bir genetik altdalıdır. Bu konuda, dört temel evrimsel mekanizma ve etki...

Medikal genetik

Medikal genetik, kısaca, genetiğin tıbba uygulanmasıdır. Medikal genetik, genel olarak, kalıtımsal varyasyonun, insan sağlığı ve hastalıklarıyla ilişkilerini araştırmaktadır. İnsan genetik hastalıklarına ilişkin kalıtımı, hasta ailelerindeki "ayrışım"ı in...

Genetik çeşitlilik (biyoloji)

Genetik çeşitlilik, bir biyolojik çeşitlilik düzeyi olup bir türün gen havuzundaki genetik özelliklerinin toplam sayısını gösterir. Genetik çeşitlilik, çeşitlenen genetik özelliklerin eğilimini tanımlayan genetik değişkenlik terimi ile aynı şey olmayıp bu...

İmmünogenetik

İmmünogenetik; bağışıklık sistemiyle genetik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan tıbbi araştırmaların bir dalıdır.