--}}

Çevre Mühendisliği

Üniversitelerdeki Çevre Mühendisliği bölümü; doğal kaynakların (hava, su, toprak vb.) en iyi biçimde kullanılmasını ve bunların kirlenmesinin önlenmesini, insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Üniversitelerdeki Çevre Mühendisliği bölümü; doğal kaynakların (hava, su, toprak vb.) en iyi biçimde kullanılmasını ve bunların kirlenmesinin önlenmesini, insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Eğitim süresi 4 yıldır. Dersler kurumsal ve uygulamalı olarak yapılır. Yaz stajları yapma zorunluluğu vardır.

Çevre mühendisleri çok çeşitli mühendislik alanlarıyla ve çeşitli bilim dallarında çalışanlarla işbirliği yapma durumundadır.

Çevre mühendisi; üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır; su, hava ve toprak ortamlarında kalite kontrolü yapar, su ve kanalizasyon sistemlerinin insan sağlığına uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.

Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak bayındırlık ve iskan, kültür, ulaştırma, sanayi ve ticaret, çevre, tarım ve köy işleri bakanlıkları ile karayolları genel müdürlüğü, DSİ, iller bankası, belediye, sağlık bakanlığı merkez ve il teşkilatları ile çeşitli kuruluşlarda görev alabilirler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.