Çığ

Çiy, atmosferik sınır tabakadaki hava parselinin aktüel buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait doymuş buhar basıncından daha yüksek olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğunlaşarak sıvı faza geçmesidir. Bahar aylarında bulutsuz gecelerde gerçekleşen radyasyon kaybı, yeryüzeyine temas eden ince bir hava tabakasında fazlaca soğumaya neden olur ve çiy de genellikle bu durumda -nem, sıcaklık ve basınç koşulları da uygunsa- gerçekleşir.

Çığ

Çığ Alm. Lawine (f), Fr. Avalanche (f), İng. Avalanche. Yüksek dağların tepesinden kopup eğimi fazla yamaçlardan yuvarlanarak büyük kütleler haline gelen kar yığınları, dağlardan kopup yuvarlanan buz parçaları veya kütle halinde kayan karlar. Bunlar, senenin hemen hemen aynı mevsiminde meydana gelir ve umumiyetle çığ oluğu denen yolları takip ederek önlerine rastlayan ağaçları söküp binaları yıkar. Bağ, bahçe gibi yerleri tahrip eder. Hatta can kaybına sebeb olurlar. Türkiye’de Cilo, Munzur, Zigana vb. yüksek dağlarda, İsviçre’nin sarp dağlarında bunlara çok sık rastlanır. Çığlar bazan o kadar çok büyük yığınlar meydana getirirler ki, hacimleri yüzbin metre küpü geçer. Bazan bir milyon metre küpü geçenlere de rastlanır. Geçmişte ağaçları söküp, evleri yıkan ve can kaybına yol açan pekçok çığ hadisesinin neticesinde insanlar bunların tehlikesinden korunma çarelerine başvurmuşlardır. Bu gayeyle yüksek duvarlar yapılmış, karların koptuğu ve çığların başlangıç yerleri kazıklarla, toprak yığınlarıyla kaplanarak kaymaya karşı engeller teşkil edilmiştir.Ormanlık yerlerde kazıkların çürüyüp kaybolmasına karşı fidanlar dikilerek onların yerine geçmesi bile sağlanmıştır.

Çeşitli tahribata yol açan çığların teşekkülünün pekçok sebebi vardır. İlkbahar yağmurları, dağların tepesinden eteklerine doğru esen rüzgarlar, karların erimeye başlaması, gök gürlemesi gibi ses titreşimleri çığın başlaması için birer sebeb olabilirler. Sıcak havalarda eriyerek donan karların üzerine sonradan yağan toz halindeki karların, donmuş tabaka yüzünden kolay kayması, kuru kar çığları diye adlandırılan çığların ana sebebidir.

Bu çığların tesiri kar kütlesinin kaymasına dayanır. Asıl çığ diye adlandırılan ve karların erime zamanı hasıl olan çığlar ise, kar altındaki taş ve toprakları da beraberinde toplayarak büyük yığınlar meydana getirirler. Önlerine rastlayan ağaç, bina gibi her türlü engeli tahrip ederler. Yüksek dağlarda bulunan buzlardan kopan büyük buz parçalarının meydana getirdiği buz çığlarının da buna benzer tahrib edici tesirleri vardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

bkz. Çiy

Çığ

1 . Pişmemiş veya az pişmiş.
2 . Gözü rahatsız eden, göze batan (renk, ışık):
"Koca Mustafapaşa'daki berber Selim'in aynası karşısında çiğ renkleri buna benzeyen çok süslü bir resim asılıydı."- R. H. Karay.
3 . mecazYersiz ve yakışıksız:
"Bu, benim gibi yaşını başını almış bir adam tarafından pek çiğ bir hareket olurdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . mecazYaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse):
"Fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi."- F. R. Atay.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
çiğden vermek , çiğ düşmek , çiğ kaçmak , çiğ süt emmiş , çiğ yemedim ki karnım ağrısın

Çığ

pişmemiş ya da az pişmiş; (renk, ışık için) gözü rahatsız eden, göze batan.
yersiz ve yakışıksız.
yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan.

Çığ

Türkçe Çığ kelimesinin İngilizce karşılığı.
[CIG] adj. raw, uncooked, unbaked, half baked
n. avalanche, snowslip, snowslide, avalanche of snow

Çığ

Türkçe Çığ kelimesinin Fransızca karşılığı.
cru/e

Çığ

Türkçe Çığ kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. roh

Çığ (Akın Eldes) sözleri

Akın Eldes tarafından albümünde söylenen Çığ adlı şarkının sözleri.

Şarkı enstrümantal olduğu için şarkı sözü bulunmamaktadır.

Çiğ (Feridun Düzağaç) sözleri

Feridun Düzağaç tarafından Köprüden Önce Son Çıkış albümünde söylenen Çiğ adlı şarkının sözleri.

Gözlerinde baharları beklerken
İçimdeki kış beni vurur
Sen bilmezsin yüreğimden
Sevdana ne sular akmak ister
Ne sular akmak ister durur
Bir acıdan fazla birşey değilsin olamazsın
Düşüremem gönlümün yükünü incitemem
Yarimin düşünü
Bir buse uğruna senin gül teninden
Yarin yüzüne çiğ düşüremem

Yanıtlar