çiftçi

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile, insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.

Çiftçi

Çiftçi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: tarım

çiftçi

geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber.

çiftçi

Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençper:
"Köylülerimizin çoğu çiftçidir."-

çiftçi

Türkçe çiftçi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. farmer, cultivator, ploughman, plowman, agriculturist, agriculturalist, husbandman, agricultural laborer, bucolic, crofter, hillbilly, yeoman

çiftçi

Türkçe çiftçi kelimesinin Fransızca karşılığı.
agriculteur [le], cultivateur/trice [le][la], fermier/ière [le][la], laboureur [le]

çiftçi

Türkçe çiftçi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bauer, Landwirt, Ökonom

Yanıtlar