çiftlik

Çiftlik Alm. Bauernhof, farm, Fr. Ferme, İng. Farm. Ziraat yapılan ve farklı şekillerde işletilen muayyen büyüklükteki toprak parçaları. Osmanlı Devletinin son zamanlarında toprak hukukunda kullanılan bir ıstılah olup, dört çeşittir: 1. Reaya çiftliği: Osmanlı Devletinde miri topraklar, bir takım parçalara bölünür, peşin kira demek olan tapu bedeli karşılığında işleyecek kimselere verilirdi. Böylece irsi ve devamlı olan bir kira mukavelesi (sözleşmesi

Çiftlik Alm. Bauernhof, farm, Fr. Ferme, İng. Farm. Ziraat yapılan ve farklı şekillerde işletilen muayyen büyüklükteki toprak parçaları. Osmanlı Devletinin son zamanlarında toprak hukukunda kullanılan bir ıstılah olup, dört çeşittir:

1. Reaya çiftliği: Osmanlı Devletinde miri topraklar, bir takım parçalara bölünür, peşin kira demek olan tapu bedeli karşılığında işleyecek kimselere verilirdi. Böylece irsi ve devamlı olan bir kira mukavelesi (sözleşmesi) yapılarak, çiftçi bu toprağı işlemekle mükellef olurdu. İşletmediği takdirde toprak elinden alınıp, başkasına verilebildiği gibi, çiftçiye bazan toprağın boş bırakılmasından doğan zararları ödeme mahiyetinde “resmi” veya “levendlik akçesi” adı verilen bir tazminat da ödetilirdi. Reaya çiftliklerinin sahası verime göre muhtelif miktarlarda olmaktaydı.

2. Hassa çiftliği: Osmanlıların Özellikle ilk devirlerinde sipahi timarlarında doğrudan doğruya sipahiler tarafından işletilen ve kılıç yeri denilen çiftlikler ve çayırlardır. Ayrıca hassa olarak bağ, bahçe ve değirmen kayıtlarına da rastlanmaktadır. Sipahiler, bizzat, kendisi ve ailesi toprak işleri ile uğraşmak istemedikleri takdirde kiraya vermekte serbest idiler. Bu şekilde kira ve kiraya veriş, örf ve adetlere göre ayarlanan bir nevi ortakçılık idi. Bununla beraber böyle çiftlikler, sipahinin mutlak mülkü olmayıp sipahi bunları kimseye satamazdı. Satsa bile bu satış ancak kendi zamanı için muteber tutulmakta, sonra gelen sipahi bu satış muamelelerini feshedebilmekteydi. Bu çiftlikler 19. yüzyılda devletin diğer toprakları arasında kaybolmuş veya hususi mülkler şeklinde şahıslara mal edilerek, son devrin büyük çiftliklerinden bazılarının teşekkülüne sebeb olmuştur.

3. Askeri çiftlikler: Askeri maksatlı çiftliklerdir.Timarlı sipahilerden ayrı olarak, çiftçi askere verilen topraklardır. Bu çiftlikleri işleyenler vergilerden muaf olup, aralarında nöbetleşe sefere giderlerdi. Yaya, atlı ve yörüklerin ellerinde bulunan çiftlikler böyle çiftliklerdendir.

4. Büyük zirai çiftlikler: Osmanlı Devletinin son zamanlarında zengin kimselerin sahib oldukları çiftliklerdir. Çiftlik sahibi, ortağa verdikleri bu çiftliklerden gelen mahsulü ortakçılarıyla paylaşırdı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Haritası

çiftlik koordinatları: 38.177100, 34.486900

Diğer anlamları

çiftlik

Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası:
"Orada kızına bir çiftlik almış, işten el çekmişti."- Ö. Seyfettin.

çiftlik

Türkçe çiftlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Çiftlik] n. farm, ranch, farmstead, bowery, duality, grange, hacienda

çiftlik

tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası.

çiftlik

Türkçe çiftlik kelimesinin Fransızca karşılığı.
ferme [la], mas [le]

çiftlik

Türkçe çiftlik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Anwesen, Bauernhof, Besitzung, Farm, Gehöft, Hof

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

çiftlik ilgili konular

 • Niğde ilinin ilçeleri

  Niğde iline bağlı 1'i il merkezi olmak üzere 6 ilçe bulunmaktadır.
 • Çiftlik, Fethiye

  Çiftlik, Fethiye`ye 10 km uzaklıkta, nüfusu 3.000 civarında olan bir belde.
 • Çiftlik, Niğde

  Çiftlik, Niğde ilinin bir ilçesidir. İlçenin adı eski bir sığır çiftliğinden kaynaklanır. Bölge Melendiz (Malandusa) olarak ta bilinir.
 • Çiftlik Kavşağı

  İstanbul Yolu üzerindedir. Yolu Demetevler ve AOÇ istikametinden gelen yollar keserek kavşak oluşturur. Büyükşehir`in inşa ettiği dev köpr
 • Çiftlik köyü

  Çiftlik, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Sultanpınarı

  * Sultanpınarı - Sivas ilinin Kangal ilçesine bağlı bir köydür.
 • Güresentepe Geçidi

  Güresentepe Geçidi, Niğde'yi, Melendiz Dağı üzerinden Yeşilburç kasabası ve devamında Çiftlik ve daha uzağında Güzelyurt ve Aksaray'a ba
 • Çiftlik (anlam ayrım)

  Çiftlik, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Çiftlik (anlam ayrımı)

  Çiftlik, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Ahmet Altıntaş

  Ahmet Altıntaş, (d. 3 Mart 1969, Fethiye, Muğla), Türk bürokrat.