Çimular ya da Çimu kültürü (İspanyolca ''chimú'' sg ''chimúes'' pl), günümüzdeki kuzey Peru topraklarında 1100-1470 yılları arasında Chimor denen krallığı Moçe kültüründen (Erken Çimu, Pre-Çimu, Proto-Çimu) sonra gelişen ve İnka İmparatorluğundan önce yıkılan Güney Amerika Kızılderili kültürü ve bu kültürü oluşturan halk. Çimu dilleri ailesine giren ve Çimuca (ya da Moçikaca, Yunkaca) olarak adlandırılan dillerinin konuşanı yoktur.

Çimular

Çimular ya da Çimu kültürü (İspanyolca chimú sg chimúes pl), günümüzdeki kuzey Peru topraklarında 1100-1470 yılları arasında Chimor denen krallığı Moçe kültüründen (Erken Çimu, Pre-Çimu, Proto-Çimu) sonra gelişen ve İnka İmparatorluğundan önce yıkılan Güney Amerika Kızılderili kültürü ve bu kültürü oluşturan halk. Çimu dilleri ailesine giren ve Çimuca (ya da Moçikaca, Yunkaca) olarak adlandırılan dillerinin konuşanı yoktur. == Dış bağlantılar == * Central and Southern Andes, 1000–1400 AD at Metropolitan Museum of Art * Chimú gallery

Yanıtlar