Çinhindi parsı (Panthera pardus delacouri), parsın bir alt türüdür. Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülür.

Çinhindi parsı

''(Pars) | alttür = P. p. delacouri | üçlü_ad = Panthera pardus delacouri | üçlü_ad_yazar = Pocock, 1930 | dış_bağlantılar = }} Çinhindi parsı' (Panthera pardus delacouri), parsın bir alt türüdür. Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülür. Pigment maddesi fazlalığından dolayı rastlanan renk bozukluğu tropik ormanlarda yaşayan bireylerde sıkça görülmektedir.

Yanıtlar