Çivizade Muhittin Mehmet Efendi

Çivizade Muhittin Mehmet Efendi

Çivizade Muhittin Mehmet Efendi | resim = | resim_boyutu = | başlık = | doğum_adı = | doğum_tarihi = | doğum_yeri = Menteşe (Muğla) | ölüm_tarihi = Eylül 1547 | ölüm_yeri = İstanbul | yattığı_yer = | anıtlar = | ikamet = | milliyeti = | soyu = | vatandaşlık = | diğer_adları = | tanınma_nedeni = | eğitim = | aktif_yılları = | meslek = Müderris, kadı, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. | unvan = | etkiledikleri = | etkilendikleri = | önceki = | sonraki = | ebeveynler = Muglali Ilyas Efendi | eş = | çocukları = | imza = | dipnotlar = }} Çivizade Muhittin Mehmet Efendi müderris, kadi,kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı.

Hayatı

Menteşe (Muğla) doğumludur. Babası Muğlalı İlyas Efendi de ilmiye sınıfından olup müderris idi. İstanbul'a gelip Kara Balı'den icazet a;ip sahn müderrisi olmuştur. Sonra Mısır kadısı gorevi verilmiştir. 1537'de Anadolu kazaskeri tayin edilmiştir. I. Süleyman döneminde Şubat 1539'da Sadullah Sadi Efendi vefat edince Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı görevine getirilmiştir. 1541'de bu görevden azledilmiştir. Aynı yıl Hicaza gidip hacı olmuştur. Dönüşte tekrar sahn müderrisiliği yapmıştır. 1545'de Rumeli kazaskeri olmuştur. Bu görevde iken 19 Eylül 1547'de İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı Eyüp Camii civarındadır.
Alçak gönūllū ve kibirsizdi... Fazıldı.
Uzunçarsılı ise onu çok tenkit edip
İrfandan mahrum mutaasıp bir zat olup şeyhülislamlıktan azline sebep Mühyiddin-i Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumu vesaire gibi rical-ı sufiyenin en büyüklerine vukufsuzca dil uzatması olmuştur.
demektedir. Ayrıca bakınız * Osmanlı şeyhülislamları listesi Kaynakça Dış bağlantılar * Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.453 * Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.4 say.344-345 [1]

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.