Çizelge

Çizelge, birbirine bağlanan düz çizgi parçalarının veri noktaları serisinin bilgisini gösteren bir tür çizimdir. Çizelge genellikle belirli bir zaman aralığındaki - zaman serisi - verilerin değerlerini görselleştirmek için kullanılır ve kronolojiksel olarak çizilir. Bazen sıcaklık ölçümü için de kullanılır.

Çizelge, birbirine bağlanan düz çizgi parçalarının veri noktaları serisinin bilgisini gösteren bir tür çizimdir. Çizelge genellikle belirli bir zaman aralığındaki - zaman serisi - verilerin değerlerini görselleştirmek için kullanılır ve kronolojiksel olarak çizilir. Bazen sıcaklık ölçümü için de kullanılır. Örnek Deneysel bilimde, verilerden toplanan bilgi sık sık bir çizelge ile gösterilir. Örneğin belirli bir zaman aralığındaki bir cismin hızı veri tablosunda şöyle gösterilir: Tablosal "görselleştirme", tam değerleri göstermenin iyi bir yoludur. Fakat bu değerlerin gerçekte neyi ifade ettiğini anlamak biraz zor olabilir. Tablosal görselleştirmede bazen bu büyüklükler, verinin kendisi ile yanlışlıkla karışmasına neden olur. Tablodaki verilerde açıklanan süreci anlamak için Zamana Bağlı Hız çizelgesi oluşturulabilir. Matematiksel olarak eğer t ve v değişkenlerine bağlı olarak ifade edersek, çizilen grafiğin fonksiyonu v(t) ile gösterilir. v'ye fonksiyonun bağımlı değişkeni, t'ye de bağımsız değişkeni denir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Çizelge

Tableau

Çizelge

Türkçe Çizelge kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. chart, table, graph, exploded view

Çizelge

belirli bir yere belirli nitelikteki verilerin kaydedilmesine yarayan grafik. açık ve sistemli bir biçimde düzenlenmiş bilgiler, veriler dizisi.

Çizelge

Türkçe Çizelge kelimesinin Fransızca karşılığı.
relevé [le], tableau [le]

Çizelge

Türkçe Çizelge kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vordruck

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çizelge ilgili konular

 • Program

  Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayr
 • Sertlik

  Sertlik Sertlik, bir cismin, bir diğerinin batmasına gösterdiği direnç, mukavemetle ölçülür. Sertlik, bağlı bulunduğu şeye göre değişi
 • Çizelge

  Çizelge, birbirine bağlanan düz çizgi parçalarının veri noktaları serisinin bilgisini gösteren bir tür çizimdir. Çizelge genellikle belir
 • Atom

  Antik çağda yetişen pek çok düşünürle birlikte, maddenin yapısı sorgulanmaya başlamıştır. İlk kez Thales evreni anlamanın yolunun madd
 • Kavramsal sanat

  Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanm
 • Takvim

  Takvim, zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem verilen isimdir. Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren çizel
Çizelge
Çizelge