çoğulcu Demokrasi

Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.--
Demokrasi tarihi

Demokrasi

Demokrasi çeşitlerinin listesi
align=left style="font-size: 100%"
|}

Çoğulcu demokrasi, çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini ve azınlığında bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini savunan demokrasi anlayışıdır.

Demokrasinin gelişim sürecinde, çoğunluğun devlet yönetimindeki kararlarının mutlak olması, azınlık haklarını kısıtlayabileceği kaygısı çoğulcu demokrasiyi ortaya çıkarmıştır.`Azınlıkta veya muhalefette olanların korunması, düşüncelerin serbestçe hiçbir baskıyla karşılaşmadan söylenebilmesi çoğulcu demokrasi için şarttır.` Andaolu Üniversitesi`Çoğulcu teoride otoritenin dağıtılması devletin aceleyle ve düşünmeden hareket etmesini engeller, aynı zamanda önemli güç merkezlerinin uyuşmaması durumunda da herhangi bir adımın atılmasını önler.` Kennet Janda

Özellikleri

  1. Yürütme gücünün kuvvetli ve geniş partiler koalisyonu tarafından yapılması
  2. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
  3. İktidarın bölüşülmesi ilkesi
  4. Çok partili sistem
  5. Yarı-temsili sistem
  6. Yazılı anayasa ile hükümet yetkilerini kesin olarak sınırlama
  7. İki meclisli parlamento modeli Efe Kınıkoğlu, Lijphart


KaynakçaLinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Demokrasi