Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim yapabildiği bir sistemdir. Bu sistemde genellikle bir parti çoğunluğu sağlayamaz ve koalisyonlar sağlanarak iktidar oluşturulur. Çok partili sistemler oydaşmacı demokrasi modelleridir. Kara Avrupası ülkelerindeki demokrasilerin çoğu bu sistemle işlemektedir.

Çok partili sistem

Çok partili sistem oy hakkı bulunanların birçok parti arasında seçim yapabildiği bir sistemdir. Bu sistemde genellikle bir parti çoğunluğu sağlayamaz ve koalisyonlar sağlanarak iktidar oluşturulur. Çok partili sistemler oydaşmacı demokrasi modelleridir. Kara Avrupası ülkelerindeki demokrasilerin çoğu bu sistemle işlemektedir.

Toplum yapısının çok parçalı, çok uluslu, çok kültürlü olduğu ülkelerde kurumlaşmış bir sistemdir.<ref> ansar.de (erişim tarihi: 21.02.2008)</ref> Bu sistemde iki partili sistemin aksine toplumdaki birçok düşünce gurubu mecliste temsil şansı bulabilir ancak istikrarı yakalamak oldukça zordur.<ref> ansiklopedi.turkcebilgi.com (erişim tarihi: 21.02.2008)</ref>

Dipnotlar

<div class="references-small"> <references /> </div>

Siyaset-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar