Çok Uzun Zincirli Yağ Asidi

Kısaca: Çok uzun zincirli yağ asidi (ÇUZYA) alifatik kuyruğu 22 karbondan daha uzun olan bir çeşit yağ asididir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yağ asidi
3 hafta önce

biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir. Uzun karboksilik yağ asitlerinden 4 karbonlu (butirik asit)ve daha uzun zincirlileri...

Yağ asidi metabolizması
2 hafta önce

Yağ asitleri birçok organizma için önemli enerji kaynaklarıdır.Artmış glukoz sıklıkla yağ asidine çevrilerek depo edilmektedir. Trigliserdiler aynı miktardaki...

Stearik asit
4 hafta önce

Stearik asit, CH3(CH2)16COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asididir. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin...

Stearik asit, Alkali metal, Alkol, Boya, Eczacılık, Erime noktası, Ester, Hidrojenasyon, Hidroliz, Kaynama noktası, Kozmetik
Lipit
3 hafta önce

için daha çok oksijene ihtiyaç vardır. Hayvanlarda depo edilen lipit çeşididir. Trigliseritler bir gliserol molekülü ile üç molekül yağ asidinin ester bağlarıyla...

Lipit, Ansiklopedi, Fosfolipitler, Karbonhidrat, Steroitler, Kalp hastalıkları, ,
Trigliserit
4 hafta önce

TAG veya triaçilgliserit olarak da bilinir) gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir. Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir...

Trigliserit, Alkil, Bakteri, Beyin, Biodizel, Dizel motor, Etanol, Glikojen, Gliserin, Gliserol, HDL
Karboksilik asit
3 hafta önce

Kısa zincirli doymamış monokarboksilik asitler Akrilik asit (2-propenoic acid) – CH2=CHCOOH, polymer sentezinde kullanılır Yağ asitleri– orta ve uzun alkan...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Sabun
4 hafta önce

Sabun, uzun zincirli organik yağ asitlerinin Na veya K tuzlarıdır. Sabunun temizleyici etkisi, bünyesinde bulunan hidrofobik kısmın yağ/kir parçacıklarını...

Sabun, Alüminyum, Atom, Bakır, Balina, Banyo, Baryum, Boya, Deterjan, Gliserin, Hidrojen
Biyogaz
4 hafta önce

içerisinde çözünür hale dönüşürler. Uzun zincirli kompleks karbonhidratları, proteinleri yağları ve lipidleri kısa zincirli yapılara dönüştürürler. Bu basit...

Biyogaz, Elektrik, Gaz, Jeneratör, Kimya, Taslak, Organik atık