çokayaklılar

eklembacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir ya da iki çift ayağı olan takımı.

çokayaklılar

Türkçe çokayaklılar kelimesinin İngilizce karşılığı.
myriapods

Yanıtlar