çoklu Dizi Hizalama Görüntüleyicileri

Dizi

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Helvetica

Helvetica tüm zamanların en popüler font tiplerinden birisidir. 1957 yılında Max Miedinger tarafından İsviçre Haas dökümhanesi için dizayn edilmiştir. Fontun ismi İsviçre dilinde İsviçre manasına gelen Helvetia'dan alınmıştır.

Dizi analizi

Biyolojide dizi analizi bir DNA veya protein dizisini bir bilgisayar kullanarak, biyoenformatik yöntemlerle incelenmesidir. Dizi analizi ana hatlarıyla aşağıdaki konuları kapsar:

Çoklu dizi hizalaması

Çoklu dizi hizalaması, üç ya da çok biyolojik dizinin (genelde protein, DNA veya RNA dizisinin) dizi hizalamasıdır. Çoğu durumda, girdi kümesindeki sorgu dizilerinin evrimsel bir ilişkiye sahip olduğu, yani ortak bir ataya sahip oldukları varsayılır. Elde...

Dizi hizalaması

dizi hizalaması, DNA, RNA veya protein dizilerini düzenleyerek benzer bölgelerin tespit edilmesidir. Bu bölgelerin benzer olması, diziler arasında işlevsel, yapısal veya evrimsel bir ilişki olduğu anlamına gelir. Hizalanmış nükleotit veya aminoasit kalınt...

Hohmann transfer yörüngesi

Hohmann transfer orbiti, bir uzay gemisindeki motorların belli bir süre yakılmasıyla aynı düzlem üstünde olan bir orbitten diğerine geçişdir. 1925'te Alman fizikçi, Walter Hohmann tarafından bulunmuştur.

Michelson girişimölçeri

Michelson girişimölçeri ya da interferometresi Albert Abraham Michelson tarafından geliştirilen girişimölçerdir. Bu alet ışık demetını iki kısma ayırır ve bu kısımlar birleşerek girişim desenini oluşturur. Michelson girişimölçeri bugünkü fizik laboratuvar...