Çoklu işleme

Çoklu işleme, iki veya daha fazla işlemcinin bir araya getirilerek, işelenmesi gereken buyruğun daha hızlı bir şekilde işlenmesini sağlamaya yönelik bir tasarımdır. Çoklu işlemcilerin tek başına bir işlemciden daha hızlı olması beklenir.

Çoklu işleme

right|thumb|Columbia çoklu işlemeye güzel bir örnektir.] Çoklu işleme(multiprocessing) iki veya daha fazla işlemcinin biraraya getirilerek, işelenmesi gereken buyruğun daha hızlı bir şekilde işlenmesini sağlamaya yönelik bir tasarımdır. Çoklu işlemcilerin tek başına bir işlemciden daha hızlı olması beklenir. İşlemci tasarımında oluşan zorluklar çoklu işlemcileri zorunlu kılmıştır. Grace Hopper bu konu ile ilgili olarak "Eğer bir öküz işi yapamıyorusa, öküzü büyütmek yerine iki öküz kullandılar" 1 demiştir.

Çoklu işlemcileri tasarlamadaki en önemli sorunlarda birisi bu işlemcilerin eşzamanlı olarak nasıl çalışacaklarını bulmaktır. Bir araya getirilen İşlemciler arasında aşağıdaki iki bağlantı vardır

  • İletişim
  • Fiziksel bağ


İşlemci zamanlaması

İşlemciler bir veriyolunu ortak kullanabileceği gibi ağ üzerinden de eşzamanlı olarak çalışabilirler. Bir veriyolu üzerine işlemciler doğrudan ya da çapraz olarak bağlanabilirler. Doğru bağlama, aynı anda sadece bir işlemcinin bilgi aktarımına izin verdiği için yavaştır. Çapraz bağlama çok daha hızlı olmasına rağmen maliyeti çok daha yüksektir.

Birden fazla bilgisayar ağ yolu ile birbirlerine bağlanıp işlemcileri tek bir işlemci gibi kullanılabilir. Bu durumda işlemciler arasındaki haberleşme anuyumlu (synchronous) veya zamanuyumsuz (asynchronous) olarak yapılabilir. Anuyumlu sistemlerde bir ortak saat yardımıyla işlemler gerçekleştirilir. Zamanuyumsuz sistemlerde ise ortak bir saate gerek yoktur. Bilgiler tokalaşma ile iletilir. Zamanuyumsuz sistemler, anuyumlu sistemlere göre ne kadar hızlı olsalar da bilginin aktarımı sırasında kayıplar oluşabilir.

BaşarımÇok sayıda işlemciyi bir araya getirmenin başarımı ne kadar arttıracağı önemli bir sorudur. Diyelim ki H(n) ``n`` kadar işlemcinin biraraya getirilmesi sonucu oluşan hızlanmayı göstersin. Bu durumda
  H(n) = Tek bir işlemci kullanlığında işlem süresi / Çoklu işlemci kullanıldığındda işlem süresi
olarak ifade edilebilir. Bir diğer soru ``n`` işlemcinin ne kadar etkin kullanıldığıdır. E(n) etkinliği göstermek üzere
  E(n) = (H(n)/n) * %100


şeklinde olacaktır.

Ayrıca bakınız

Seti@home<br /> Çok çekirdekli işlemci<br /> SISD<br /> SIMD<br /> MISD<br /> MIMD<br /> Blue Gene

Dış kaynaklar(``İngilizce``)

Unix Programlama düzenle|Aralık 2007

Mehrprozessorsystem Multiprocesseur Multiprocessing Multiprocessing マルチプロセッシング Wieloprocesorowy system komputerowy multiprocessamento Multiprocessing Multiprocessing

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar