Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı fakültedir. Fakülte Üniversite'nin Çanakkale merkezde yer alan Terzioğlu Kampüsü'nda bulunmaktadır.== Tarihçe ==Güzel Sanatlar Fakültesi 19 Eylül 1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun 30.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı fakültedir. Fakülte Üniversite'nin Çanakkale merkezde yer alan Terzioğlu Kampüsü'nda bulunmaktadır.  == Tarihçe ==  Güzel Sanatlar Fakültesi 19 Eylül 1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 09 Eylül 1997'de kurulmuştur.  Fakülte 1999-2000 eğitim - öğretim yılı başında Anafartalar Kampüsü'nde büro olarak açılmış ve alt yapı çalışmalarına burada başlanmıştır.  YÖK'ün 29 Şubat 2000 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca bölüm, anasanat dalı ve sanat dallarından oluşması kararı 07 Mart 2000 tarih ve 531-4897 nolu resmi yazı ile alınmıştır.  2000-2001 eğitim - öğretim yılı başında Terzioğlu Kampüsü'ne, Çanakkale Meslek Yüksekokulu binasının 3. katına taşınılmıştır.  Fakülte 2012 yılında ise kendi binasına taşınmıştır. halen aynı binada eğitim-öğretimi sürdürmektedir.  Fakültede öğretim dili Türkçe'dir. Fotoğraf ve Heykel Bölümü henüz öğrenci almamaktadır.  

Bölümler

Geleneksel Türk Sanatları

* Çini, * Minyatür - Tezhip * Halı - Kilim ve Eski Kumaş Desenleri * Cilt * Eski Yazı Anasanat

Grafik Bölümü

Resim Bölümü

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

* Oyunculuk Ana Sanat

Seramik Bölümü

* Serbest Seramik * Endüstriyel Seramik Tasarım Sanat

Tekstil Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Dış bağlantılar

*

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar