Çukurova

Çukurova Akdeniz bölgesinin doğusunda, İskenderun Körfezi ile Mersin Körfezi arasında verimli bir ova. Doğuda Misis Dağına, batıda Erdemli’ye, kuzeyde Toros Dağları ile Aladağların eteklerine kadar uzanır. Yüzölçümü 3150 km2 kadardır. Çukurova’nın doğusunda Ceyhan, batısında Seyhan nehirleri ve Tarsus Çayı bulunmaktadır. Ova, bu ırmaklarla beslenmektedir.

Çukurova Akdeniz bölgesinin doğusunda, İskenderun Körfezi ile Mersin Körfezi arasında verimli bir ova. Doğuda Misis Dağına, batıda Erdemli’ye, kuzeyde Toros Dağları ileAladağların eteklerine kadar uzanır. Yüzölçümü 3150 km2 kadardır.

Çukurova’nın doğusunda Ceyhan, batısında Seyhan nehirleri ve Tarsus Çayı bulunmaktadır. Ova, bu ırmaklarla beslenmektedir.

Denize yakın yerlerinde irili ufaklı kıyı gölleri vardır. Bunlar, batıdan doğuya doğru Tarsus’un güneyinde Aynaz bataklık gölü, Seyhan Nehri ağzının doğu tarafında Tuzla Gölü, Karataş Burnunun batı tarafında Akyatan Gölü, Karataş’ın doğusunda Akyayan Gölüdür.

Çukurova’nın tarıma elverişli durumda olan geniş ovaları sulamak için Seyhan Nehri üzerinde, Adana’nın kuzey Seyhan Barajı, Tarsus Çayının kollarından olan Kadıncık Deresi üzerindeki Kadıncık I ve II barajları kurulmuştur. Böylece sulama kanallarıyla tarım alanlarının sulanmasına başlanmış, birim alandan alınan ürün 2-3 misline çıkmıştır. Böylece Çukurova, Türkiye’nin önemli bir tarım bölgesi durumuna getirilmiştir.Yetiştirilen en önemli ürünler:Pamuk, turunçgiller (portakal, mandalina, limon, greyfurt vb), çeşitli sebzeler (turfanda sebze). Kıraç yerlerde ise tahıllar (arpa, buğday ve yulaf), sulamaya uygun yerlerde de pirinç yetiştirilmektedir. Bunların dışında baklagiller, susam ve keten tohumunun da tarımı yapılmaktadır.

Çukurova’nın aynı zamanda ticaret ve endüstri merkezi olan üç önemli ve büyük şehirleri Adana, Mersin ve Tarsus’tur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

 • ege mutlu Avatar
  ege mutlu - 1 yıl önce

  çok saol yardım ettiğin için bu bilgiyi koyarak


 • ege mutlu Avatar
  ege mutlu - 1 yıl önce

  çok teşşekür yardım ettiğin için bu bilgiyi koyarak


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çukurova ilgili konular

 • Adana coğrafi bilgiler

  Fiziki YapıAdana’nın % 49’u dağlar, % 23’ü eşik alanlar (hafif engebeli bölgeler), % 27,6’sı ovalarla kaplıdır.Dağla
 • Seyhan Nehri

  Seyhan Nehri Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen ırmaklarının en büyüğü ve en önemlisidir.Uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı ise 20.600 km²dir.
 • Ceyhan Nehri

  Akdeniz havzasında bulunan Çukurova’nın önemli bir akarsuyu. Eski adı ile “Hyranus”, bâzı kaynaklarda Ceyhan, Cihaz ve Cahan adları ile
 • Çukurova

  Çukurova Akdeniz bölgesinin doğusunda, İskenderun Körfezi ile Mersin Körfezi arasında verimli bir ova. Doğuda Misis Dağına, batıda Erdemli
 • Aslantaş Barajı

  Aslantaş Barajı Osmaniye`de, Ceyhan Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1975-1984 yılları arasın
 • Kurtpınar, Ceyhan

  Kurtpınar Adana ili Ceyhan ilçesi'ne bağlı bir kasabadır. Ceyhan'a uzaklığı 23 km.dir.
 • Sır Barajı

  Sır Barajı, Kahramanmaraş'ta, Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla 1987-1991 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Beton ke
 • Büyükburhaniye, Ceyhan

  Büyükburhaniye, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.
 • Adana-Mersin Büyükşehir Bölgesi

  Adana-Mersin Büyükşehir Bölgesi, 3 milyon nüfusuyla Çukurova'nın çekirdek alanında uzanan Türkiye'nin en büyük iş ve kültür merkezidir.
Çukurova
Çukurova