Çuvaş Türkçesi

Kısaca: Çuvaş Türkçesi, Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesidir. Türkçenin iki ana lehçesinden biridir yakutça ve çuvaşça ...devamı ☟

Çuvaş Türkçesi, Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesidir. Türkçenin iki ana lehçesinden biridir yakutça ve çuvaşça Özellikler Günümüzde öbür Türk Lehçelerine en uzak lehçe olan Çuvaş Lehçesi`nin önemli ses değişimleri vardır:

Ş>L dönüşümü: “Taş” sözcüğündeki ş, “l” harfine dönüşmüştür: çul (burada ayrıca t>ç ve a>u değişimleri de vardır.) Gümüş sözcüğünün Çuvaşçası “kamal” şeklindedir.

A>U dönüşümü: Örneğin “at” sözcüğü Çuvaş Lehçesinde ut şeklindedir. Z>R dönüşümü: Örneğin “biz” kişi zamiri Çuvaşça`da ebir şeklindedir. `Örnekler: Türkiye Türkçesi “sekiz”, Çuvaşça`da sagár. “Siz” kişi zamiri Çuvaşça`da “ezir”. “Buzağı” sözcüğü Çuvaşça`da “páru”

D>R dönüşümü: Örnekler: “ayak” sözcüğünün eski Türkçesi “adak” şeklindedir. Çuvaşça`da ayak sözcüğü a`nın u`ya, d`nin y`ye ve k harfinin yumuşak g`ye dönüşmesiyle şöyle bir gelişme izlemiştir: adak>urak>urağ>ura. Çuvaşça`da “ura” ayak anlamındadır. Koymak sözcüğünün eski Türkçesi (kod-) şeklindedir. Bugünkü Çuvaşça`da o`nun u`ya, k`nin de sert h (x)`ye dönüşmesiyle (xur-) şeklindedir. T>Ç dönüşümü: Bazı sözcüklerde olmayabilir. Bu değişime şu örneği verebiliriz: “taş” sözcüğünün Çuvaşçası çul şeklindedir. Bazı fiillerde bu tip değişmelere rastlamayabiliriz; dolmak fiilinin Çuvaşçası (tul-) şeklindedir. K>Y dönüşümü: k>ğ>y şeklinde gelişmiştir. Bazı sözcüklerde vardır: “kan” sözcüğünün Çuvaşçası “yun” şeklindedir. Çuvaş Türkleri oldukça değişik bir Kiril alfabesinde okuyup yazarlar.

Kaynaklar

Vikipedi

Serkan Erdem - 1 yıl önce
Dil öğrenme platformunu kullanan arkadaşlarınız

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Çuvaşça
6 ay önce

“at” sözcüğü Çuvaş Lehçesinde ut şeklindedir. Z>R dönüşümü: Örneğin “biz” kişi zamiri Çuvaşçada ebir şeklindedir. 'Örnekler: Türkiye Türkçesi “sekiz”, Çuvaşçada...

Çuvaşça, Türk dilleri, Altay dil ailesi, Azerbaycanca, Dil, Dil aileleri, Gagavuzca, Hakasça, Hazarca, ISO 639, Karakalpakça
Çuvaşlar
6 ay önce

Bugün Ön Bulgarlar'ın konuştuğu Ogur Türkçesi'ni (Batı Türkçesi ya da(Batı Hunca)) konuşan tek halk olan Çuvaşların kökeninin Ön Bulgarlar dağıldıktan sonra...

Çuvaşlar, Hıristiyan, Irk, Rusça, Taslak, Tatarca, Volga, Çuvaşca, Çuvaşistan, Çuvaşça, Gagauzlar
Ogur öbeği
3 yıl önce

ayırmışlar ve z-ş esaslı lehçeler grubuna “Doğu Türkçesi” (Oğuz grubu), r-l esaslı lehçelere de “Batı Türkçesi” (Ogur grubu) demişlerdir. Bu L-R paralelliğine...

Edat
6 ay önce

(isim, özne) "tirkelme", Uygur Türkçesi "artınçı", Tuva Türkçesi "şılav", Kazak Türkçesi.- "tatak", Çuvaş Türkçesi. Bizdiñ şahtalardı jayın Almatıga...

Edat, Bağlaçlar, Cümle, Dil, Kelime, Taslak
Hakasça
3 yıl önce

ç gelmektedir. Bu yönü ile Tuva Türkçesi gibidir. Kazak Türkçesinde j, Kırgız Türkçesinde c, Saka Türkçesi ve Çuvaş Türkçelerinde s gelmektedir. Hakas...

Hakasya, 1930, 1954, 1980, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2007, 2008, Adige í–zerk Vilayeti, Afganistan Türkleri, Aga Buryatya
Türkçe
6 ay önce

şiveleri bulunur ve bu şiveler İstanbul Türkçesi ile çeşitli sessel farklılıklara sahiptir. Türkiye Türkçesi, dil ailesi sınıflandırmasında, Doğu Avrupa...

Türkiye Türkçesi, Türkiye, Dil, Dilbilim, Ural-Altay Dil Ailesi, Diller, Türk, Osmanlıca, Arapça, Abide, Afganistan, Türk dili, Edebiyat, Orta Asya, Tatarca, Azerice, Türk Dil Kurumu
Ana Türkçe
6 ay önce

Mani belgeleri yeniden oluşturulma çalışmalarında anahtar rol oynarken Çuvaş ve Hazar dilleri gibi Eski Batı dilleri ile ilgili yazılı kaynaklar yetersizdir...

Rusya'daki Türk halkları
6 ay önce

oblastlardaki (Türkçesi; yöre veya il) Türk halklarının oranı listelenmiştir: Rusya Federasyonunu oluşturan iki federal şehirde yaşayan (Türkçesi; yöre veya...