Î

Îî, Türk alfabesinde resmî olarak yer almayan ama kullanılan bir harf. Aynı biçimde yazılan sözcüklerin ayrılmasında ve İ harfini uzatmak için kullanılır. Genellikle Arapça ya da Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Şapkalı i veya nispet i'si olarak da adlandırılır. Kök halinde olan kelimelerde daima Î harfi son harf olduğu için, dilimizde Î harfiyle başlayan bir sözcük yoktur. Örnekler:

Î

Îi, Türk alfabesinde resmi olarak yer almayan ama kullanılan bir harf. Aynı biçimde yazılan sözcüklerin ayrılmasında ve İ harfini uzatmak için kullanılır. Genellikle Arapça ya da Farsça kökenli kelimelerde kullanılır. Şapkalı i veya nispet i'si olarak da adlandırılır. Kök halinde olan kelimelerde daima Î harfi son harf olduğu için, dilimizde Î harfiyle başlayan bir sözcük yoktur. Örnekler:

İnkılap tarihi çalışmalarına ara verdim.

Tarihi belgeselleri severim.

Üstün başarı gösteren askeri bir madalya ile ödüllendirdiler.

Askeri harekat güçleri Kıbrıs'a çıkarma yaptı.

Bir sonek olan -i nin yerine modern Türkçe'de zaman zaman -sel -sal sonekleri de getirilebilir:

Dini / Dinsel

Ailevi / Ailesel

-i ekinden sonra gelecek yapım ekleri i'yi değiştirmez, ve yazım değişmez:

Resmileştirmek, millileştirmek.

Bazı kelimelere Î harfi gelmez. Örneğin, millet isimlerinde Î harfi olmaz. "Ermeni" olarak yazılması gereken kelime, "Ermeni" olarak yazılamaz.

Özel isimlerde de Î harfi kullanılmaz:

Niyazi, Recai, Zekai, Sezai.

Klavye kullanımı

Türkçe Q klavyede i yapabilmek "shift, 3 ve i (veya ı)" tuşlarına birlikte basılır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar