Ö

Türk alfabesinin on dokuzuncu harfi. Ses olarak ö, ince, geniş ve yuvarlak bir seslidir. Ana Türkçeden beri kullanılan ö, Türkçede ana sesler arasında yer alır. Normal olarak kelime başında veya birinci hecede rastlanır. Öksüz, örmek, öz, kök, gök, dökmek, sökmek gibi..

Türk alfabesinin on dokuzuncu harfi. Ses olarak ö, ince, geniş ve yuvarlak bir seslidir. Ana Türkçeden beri kullanılan ö, Türkçede ana sesler arasında yer alır. Normal olarak kelime başında veya birinci hecede rastlanır. Öksüz, örmek, öz, kök, gök, dökmek, sökmek gibi...

Bileşik kelimelerde (alagöz, karagöz, önsöz) ve Türkçede kullanılan yabancı kelimelerde ikinci ve üçüncü hecelerde de ö sesine rastlanır (Profesör, amatör, terör).

Diğer anlamları

Ö

Almanca Ö kelimesinin İngilizce karşılığı.
[o] interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise)

Ö

Türkçe Ö kelimesinin İngilizce karşılığı.
[O (oxygen) ] n. nonmetallic diatomic element that is normally colorless odorless and tasteless and which is the most abundant element and is essential to life
n. 15th letter of the alphabet; symbol for zero
interj. oh! (expression of understanding); oh! (cry of surprise)

Ö

türk abecesinin on dokuzuncu harfi; sesbilim bakımından, ince, yuvarlak, geniş ünlüyü gösterir.
tiksinme ya da bıkma anlatır.

Ö

Türkçe Ö kelimesinin Almanca karşılığı.
er, sie, jener, jene, jenes, der, die, das dort

Ö

Tiksinme veya bıkma anlatan bir ses.

Ö


Öİlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.