öğe

"Öğesi olmak", kümeler kuramının tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların öğesi olur.

"Öğesi olmak", kümeler kuramının tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların öğesi olur.

ZFC kuramına göre, sadece kümeler, kümelerin öğesi olabilir. Örneğin 4 sayısı N doğal sayılar kümesinin bir öğesidir. Nitekim 4= bir kümedir. Hiç öğesi olmayan kümeye boşküme denir. ve aynı zamanda türkçede özne ve tümleçe benzer

Diğer anlamları

öğe

Türkçe öğe kelimesinin İngilizce karşılığı.
[OGE] n. element, factor, unit, component, constituent

öğe

birleşik bir şeyi oluşturan yalınç şeylerden her biri, unsur, eleman. bir sınıfın ya da bir topluluğun bireylerinden her biri. bir tümceyi oluşturan özne, yüklem, tümleç gibi birimlerden her biri.

öğe

Türkçe öğe kelimesinin Fransızca karşılığı.
élément [le]

öğe

Türkçe öğe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Element

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  çok teşekkür ederim sizin sayenizde ögenin ne demek olduğunu anladım ve bu şekilde ödevimi de yaptım

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

öğe ilgili konular

 • Zeus

  Yunan mitolojisi baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
 • Jean Baudrillard

  Jean Baudrillard, (1929 - ... ) ünlü Fransız düşünür. Postyapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiştir.
 • Birlik

  Matematikte birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğesi olan bir yarı öbektir (yarıgrup).
 • Bağıntı

  Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümed
 • Nasreddin hoca

  Nasreddin Hoca (1208 - 1284) Türk halk bilgesi. Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olmuştur. Sivrihisar'ın
 • Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına
 • Karmaşık sayı

  Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler
 • Divan Edebiyatı

  Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu
 • Kültür

  Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sem
 • Düzen

  Bir çok öğe arasından çeşitli açılardan (zaman, mekan, mantık, estetik, ahlâk, varlık, vb. bakımından) kurulan ahenkli bağlantı; belirl