Öğretim

Belli bir beceri ve/veya konunun öğrenciye iletilmesi. Öğretimin içeriği zaman içinde sanatsal bir olgu görünümünden bilimsel bir yapı kişiliğine geçmiştir. İkinci dünya savaşı ile öğretim kavramına pozitivisim ve ondan gelişen yaklaşımlar ağırlık kazanmış ve bu süre içinde öğretimle ilgili birçok değişken belirlenmiş ve ölçülme yolları tanımlanmıştır. Öğretim kavramı bugün eğitim fakülteri altında Öğretim Metodları altında işlenmektedir. Öğretim metodlarının geliştirilmesinde çok fazla yol a

Belli bir beceri ve/veya konunun öğrenciye iletilmesi.

Öğretimin içeriği zaman içinde sanatsal bir olgu görünümünden bilimsel bir yapı kişiliğine geçmiştir. İkinci dünya savaşı ile öğretim kavramına pozitivisim ve ondan gelişen yaklaşımlar ağırlık kazanmış ve bu süre içinde öğretimle ilgili birçok değişken belirlenmiş ve ölçülme yolları tanımlanmıştır. Öğretim kavramı bugün eğitim fakülteri altında Öğretim Metodları altında işlenmektedir. Öğretim metodlarının geliştirilmesinde çok fazla yol alındığı halde uygulumada kötü eğitimi tanımlamasında başarılı olunmuş ama başarılı eğitim hala sanat olarak kalmaktadır. Bunun temel sebebinin eğitim yapısının çok compleks olduğundan bütün boyutlarının aynı anda kontrollünğn imkansızlığı yatmaktadır.

Öğretim olgusu karmaşık bir yapıyı içerdiğinden tam olarak kavranamayan olgular arasında sayılmaktadır. Bu karmaşık yapıyı anlamak zaman içinde değişik öğretim modelleri geliştirilmiştir. Öğretim modelleri öğretimin tarih boyu değişen anlamları ile değişik içeriklerde bulunmaktadır. Yoğun bilimsel çalışmalarla ortaya çıkanları olduğu gibi bireylerin kendi algılamalarıyla oluşturdukları modeller de bulunmaktadır. Eğitimi modellerle açıklarken diğer araçlar gibi eğitimin kavramının şekillendirdiğini göz önünde bulundurmnak gerekir. Bütün modeller gerçeğin bir yansınması olduğu gerçeğinden, hayatın sadece bir mekanık olgu veya sosyal yapılardan oluşmadığı büyük bir ihtimelle bütün tanımların oratsında biryerlerde olduğunu unutmamak gerekir.

Diğer anlamları

Öğretim

1 . Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim:
"Ben bizzat bölükte ilköğretim hocalığı yaptım."- F. R. Atay.
2 . Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.