Öğretim üyesi, üniversitelerde görev yapan doçent ve profesörlere verilen isim.

Öğretim üyesi

Öğretim üyesi, üniversitelerde görev yapan doçent ve profesörlere verilen isim.

Üniversite doçenti unvanının alınabilmesi için belirli sınavların başarılması gerekir. Doçentler arasından seçilecek olan öğretim üyelerinin profesör unvanını alabilmeleri için bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Üniversite öğretim üyesi olan doçentler ile profesörler, devlet memurları için kabul edilmiş belli saatlerde üniversitede bulunarak görevlerini yapmak zorundadırlar. Ancak, haftada on saati aşmamak ve üniversitedeki işlerini aksatmamak suretiyle, üniversite dışında serbest olarak kendi dallarında çalışabilirler. Dışarıda çalışan öğretim üyesine üniversite tazminatı ödenmez. Bu kişiler, ne gibi işler yaptıklarını gösteren bir bildiri kağıdını her yılın başında fakülte yönetim kuruluna verirler. Yönetim kurulu, gösterilen işlerde kanuna aykırılık görürse buna itiraz eder. Dışarıda çalışmayan öğretim üyeleriyse belirli miktarda üniversite tazminatı alırlar.

Kaynaklar

* Vikipedi

öğretim üyesi

Yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent, akademisyen.

öğretim üyesi

yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör ve doçent.
yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör ve doçent.
yükseköğretim kuruluşlarında görevli profesör ve doçent.

öğretim üyesi

Türkçe öğretim üyesi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. instructor, associate, teaching staff

İlgili konuları ara

Yanıtlar