Öğretim Elemanları Sendikası

Öğretim Elemanları Sendikası, Türkiye`de kamu çalışanlarının sendikalaşma süreci içinde,

Öğretim Elemanları Sendikası, Türkiye`de kamu çalışanlarının sendikalaşma süreci içinde, kendilerini de özde bir emekçi olarak gören öğretim elemanlarının 3 Mart 1994´te kurdukları bir sendikadir. Türkiye`deki tüm üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının sorunları, özlük hakları, akademik ve toplumsal sorunlar konusunda öğretim elemanlarının bakış açısını yansıtmak amaçıyla kurulmuş bir örgüttü. Yeni Sendikalar Yaşası uyarınca üye sayısının yetersizliği nedeniyle kapandı. ÖES`in tüzel varlığı sona erdiğinden üyeleri, KESK çatısı altındaki Eğitim-Sen´de faaliyetlerine devam etmektedirler.

Öğretim Elemanları Sendikasının Tarihçesi

Kamu çalışanlarının sendikal çatılar altında örgütlenme süreci göz önüne alındığında� öğretim elemanlarının bu gelişmeden ayrı kalamayacağı açıktır. Başta özlük haklarını savunmak olmak üzere öğretim elemanlarının varolma koşulu olan "akademik özgürlük", "özerk üniversite" ve "demokratik yönetim" ilkelerini hayat geçirmek üzere yola çıkan OES 3 Mart 1994 tarihinde kuruldu.

ÖES, kuruluşu sırasında yasa temellerini, TBMM tarafından 25 Kasım 1992 tarihinde kabul edilen 3847 ve 3848 sayılı uygun bulma kanunlarına dayanarak Bakanlar Kurulu`nun 8 Ocak 1993 tarih, 93/3967 sayılı kararıyla onaylayıp 25 Şubat 1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nin 90. maddesi uyarınca yasa değeri kazanan "Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşme" ve "Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme"den aldı. Buna rağmen diğer kamu çalışanları sendikaları ve OES hakkında da kapatılma davası açıldı. Ancak, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi`nde görülen dava lehinde sonuçlandı. Yargıtay 4. Dairesi de mahkemenin bu kararını onayladı. 23 Temmuz 1995 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğiyle diğer kamu çalışanları sendikalarıyla birlikte "Anayasallaştı". Anayasa`daki ifadesiyle "memur sendikaları", bugün kendi statülerini belirleyen "özel" bir yasa henüz çıkarılmamış olduğu için faaliyetlerini 5 Mayıs 1983 tarihinde çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Yasası`na göre yürütmektedirler. Kuruluşundan bu yana OES çok yol katetti. Kuruluşu gerçekleştiren "geçici yönetim kurulu" görevini Haziran 1994`te olağan genel kurulla, başka bir ekibe devretti. 2. Olağan Genel Kurul, 17-18 Haziran 1995 tarihinde gerçekleştirildi.

Bu genel kurulda görevi devralan yönetim kurulu:

ÖES`in Genel Başkanı Atilla Erden (A.U. DTCF), Başkan Yardımcısı Şafak Alpay (ODTÜ Matematik), Genel Sekreteri Aykut Çoban (A.U. SBF), Saymanı Tüba Haşdemir (A.U. SBF), Örgütlenme Sekreteri Süleyman Ulutürk (H.U. IIBF), Hukuk Sekreteri Hatice Alioğlu (M.U. IIBF), Eğitim Sekreteri Gülhan Türkmen (I.U. Veteriner Fak.), Toplu Sözleşme Sekreteri Sadık İnel (Mersin Ün.), Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Abdulrezak Altun (A.U. İletişim Fak.)

ÖES`in 11 şubesi vardı. Bunlar Ankara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi şubeleridir. Şubelerin yani sıra, Akdeniz, Boğaziçı, Gazi, Abant İzzet Baysal, İTÜ, Mimar Sinan üniversitelerinde temsilcilikler bulunmaktaydı.

Sendika Kurucu Üyeleri

- Prof. Dr. Mahmut Adem - Prof. Dr. Korkmaz Alemdar - Ar. Gör. Abdulrezzak Altun - Prof. Dr. Korkut Boratav - Öğr. Gör. Atilla Cangır - Ar. Gör. Aykut Çoban - Ar. Gör. Filiz Çulha - Ar. Gör. Ahmet Dikmen - Y. Doç. Dr. Cahit Emre - Prof. Dr. Cem Eroğul - Ar. Gör. Fatih Güngör - Ar. Gör. Tuğba Asrak Haşdemir - Prof. Dr. Yavuz Sabuncu - Ar. Gör. Songül Sallan - Prof. Dr. Coşkun San - Prof. Dr. Ömür Sezgin - Doç. Dr. Cem Sömel - Y. Doç. Dr. Necmettin Teker

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.