Öğretim görevlisi, doçentlik derecesi bulunmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişi.

Öğretim görevlisi

Öğretim görevlisi, doçentlik derecesi bulunmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişi.

Bu kişiler aynı zamanda başka bir resmi görev almış veya serbest meslek sahibi de olabilir. Öğretim görevlisi, fakülte profesörler kurulunun teklifi ve üniversite senatosunun onayı üzerine esas veya yardımcı öğretim üyesi kadrolarından boş olan birine tayin edilir. Görevine aynı yoldan son verilir. Resmi görevden nakil suretiyle gelen öğretim görevlilerine kendi derecelerindeki aylık ödenir. Serbest meslek sahibi olan öğretim görevlilerine ise, belirli bir aylık veya ücret verilir.

Kaynaklar

* Vikipedi

öğretim görevlisi

üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse.
üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse.
üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse.

öğretim görevlisi

Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse.

öğretim görevlisi

Türkçe öğretim görevlisi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. don, prelector

öğretim görevlisi

Türkçe öğretim görevlisi kelimelerinin Fransızca karşılığı.
chargé de cours, universitaire [le][la]

İlgili konuları ara

Yanıtlar