Öğretim yardımcısı, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, tercümanlar ve asistanlara (araştırma görevlileri) verilen isim.

Öğretim yardımcısı

Öğretim yardımcısı, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, tercümanlar ve asistanlara (araştırma görevlileri) verilen isim.

  • Okutmanlar, dil dersleri vermek, eski dilde yazılmış metinleri çözümlemek gibi asıl öğretime yardımcı işlerle uğraşırlar. Fakülte yönetim kurullarının teklifi ve rektörün onayıyla tayin edilirler.


  • Uzmanlar, laboratuvarlarda, kütüphanelerde, enstitülerde ve atölyelerde öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili, özel bir bilgiye ihtiyaç gösteren işlerle görevlidirler. Fakülte veya fakültelere bağlı çalışacaklarsa, fakülte yönetim kurulunun teklifi ve rektörün onayıyla tayin edilirler.


  • Tercümanlar, yazılı veya sözlü tercüme işlerinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilirler. Bunların tayini, uzmanların tayinindeki usule göre yapılır.


  • Üniversite asistanları, asistanlık yönetmeliğine göre seçilirler. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tarihten bir yıl sonra asil kadroya geçerler. Gerekli görülenlerin adaylık süresi bir yıl daha uzatılabilir. Asistanlar, asaletlerinin onanmasından itibaren 4 yıl içinde doktoralarını veya altı yıl içinde uzmanlıklarını vermek zorundadırlar. Bu süre içinde doktor veya uzman olamayan asistanların görevlerine devam edip etmemelerine, kürsü profesörünün teklifi üzerine profesörler kurulu karar verir. Asistanların üniversite dışında herhangi bir işte çalışmaları yasaktır. Kendilerine belirli miktarda üniversite tazminatı ödenir. Asistanlar, yanlarında çalıştıkları profesör veya doçentlerin gerekli göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulunmak, kendilerine konularıyla ilgili olarak verilecek işleri zamanında ve düzenli olarak yapmak, öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardım etmek işleriyle görevlidirler.

    Kaynaklar

    * Vikipedi

Yanıtlar