Öjenik, Sir Francis Galton isimli bir İngilizin, önayak olduğu eugenics isimli sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan , bilim dalı ya da hareket olduğu konusu hala tartışmalı olan bir ``hareket`` ya da ``bilim dalı``.

Öjenik

Öjenik, Sir Francis Galton isimli bir İngilizin, önayak olduğu eugenics isimli sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan , bilim dalı ya da hareket olduğu konusu hala tartışmalı olan bir ``hareket`` ya da ``bilim dalı``.

`Eugenics` Galton`un ``iyi tür`` anlamında eski Yunanca`dan ürettiği bir kelimedir. Nitekim, doğumların devlet tarafından kontrol edilmesi düşüncesini ilk ortaya atan ünlü Yunan filozofu Eflatun`dur.

Galton, Evrim teorisinin de etkisiyle, insandaki kalıtımla geçen özellikleri, farklı zihinsel yetenekleri ve kişisel karakteristikleri ölçerek bulmaya girişti. Öyle bir varsayımla hareket ediyordu ki, bireysel farklılıkları gösterebildiğinde, dolaylı olarak genetik etkeni de göstermiş olacağını sanıyordu.

Galton ve çağdaşı Wund`un insan işlevlerinin laboratuvarda ölçülebileceğini ileri süren öncü çabalarıyla, liberal siyaset felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen John Locke`un duyumculuğunun bütün bilginin duyumlardan geldiği şeklindeki önermesi birleşince zekayı ölçmeye çalışan psikologlar, daha çok bireyler arasındaki duyusal-motor farklılıklara yöneldiler. Zeka farklılıklarını görme keskinliğinden, acıya karşı duyarlılığa, hatta avuç içindeki çizgilere kadar birçok etkenle açıklamaya kalkıştılar.

Bir iddiaya göre sadece Kaliforniya`da zorla kısırlaştırılan insan sayısı 64ç000 olmuştur. Tahmin edeceğiniz gibi `zeka özürlülerin` ezici çoğunluğu da ``beyaz olmayanlardır``.

Öjenik Uygarlık Çağı20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının "ıslah edilmesi" anlamına geliyordu. Öjeni teorisine göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan ırkı da ıslah edilebilirdi.

``Öjenik Uygarlık``, yeryüzünde kendiliğinden sürmekte olan organik yaşamı doğal seyrinden kopararak, önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden oluşturma çabası olarak ifade edilebilir.

Doğal olana antipatiyle yaklaşan Öjenik Uygarlık anlayışı, biyoteknolojinin insana ve tüm diğer canlı organizmalara yoğun olarak uygulanmasını savunmaktadır.

Öjenik Uygarlık; AvrupaÖjeniyi Almanya`da ilk benimseyen ve yayan kişi ise, ünlü evrimci biyolog Earnst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin`in yakın bir dostu ve destekçisiydi. Evrim teorisini desteklemek için, farklı canlıların embriyolarının birbirine benzediğini öne süren ``rekapitülasyon`` adlı iddiayı ortaya atmıştı. Haeckel`in bu iddiayı ortaya atarken çizim sahtekarlıkları yaptığı ise daha sonra anlaşıldı.

Haeckel 1919 yılında öldü. Ama fikirleri Naziler`e miras kaldı. Adolf Hitler iktidara geldikten kısa bir süre sonra, resmi bir öjeni politikası başlattı. Alman toplumu içindeki akıl hastaları, sakatlar, doğuştan körler ve kalıtsal hastalıklara sahip olanlar, özel ``sterilizasyon merkezleri``nde toplandılar. Bu kişilere, Alman ırkının saflığını ve evrimsel ilerleyişini bozan parazitler olarak bakılıyordu. Nitekim bir süre sonra toplumdan soyutlanan bu insanlar, Hitler`den gelen gizli bir talimata dayanılarak öldürülmeye başlandı.

Benito Mussolini de İtalya`yı emperyalist ve faşist temeller üzerine oturtmak için aynı Darwinist kavramlardan ve iddialardan faydalandı.

1935 yılında Etiyopya`yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirdi. Etiyopya işgalini, ırkçı görüşleriyle destekleyerek makul göstermekten de geri kalmadı. Mussolini`ye göre Etiyopyalılar siyah ırktan oldukları için aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı.

1900`lü yıllarda Fransız hükümeti, psikolog Alfred Binet`e zihinsel özürlü çocukları diğerlerinden ayırma görevi verdi.

Öjenik Uygarlık; AmerikaEvrimci ırkçı teorisyenlerin başında gelen Henry Fairfield Osborn, ``İnsan Irklarının Evrimi`` başlıklı bir makalesinde ``ortalama bir zencinin zeka yaşı, Homo Sapiens (günümüz insanı) türüne ait on bir yaşındaki bir çoçuğun zekasına ancak ulaşabilir`` diye yazıyordu.

Yakın zamanlarda `eugenics`in ABD`de de uygulanmıştır.

1907`de İndiana eyaletinde kabul edilen bir kanunla zeka özürlü, sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanıyor. Benzer bir yasayı 1909`da Washington ve Kalifornia eyaletleri kabul ediyor. 1927`de Virginya eyaletinde zeka özürlüler kısırlaştırılmışlardır. Yasa, Amerika`nın pek çok eyaletinde 1960`lara kadar yürürlükte kalmıştır.

Kaynakça

  • Alaeddin Şenel, Irk ve Irkçılık Düşüncesi (The Idea of Race and Racism), Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları, 1993, p. 85-90
  • Henry M. Morris, The Long War Against God, Baker Book House, 1989, p. 70,71
  • K. Ludmerer., Eugenics, Encyclopedia of Bioethics, Edited by Mark Lappe, The Free Press, New York, p. 457, 1978; cited by Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,
  • G. Stein., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):p. 54, 1988; cited by Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,
  • Adolf Hitler, Mein Kampf, München: Verlag Franz Eher Nachfolger, 1993, p. 44, 447-448; cited by A.E. Wilder Smith, Man`s Origin Man`s Destiny, The Word For Today Publishing 1993, p. 163, 164


Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

öjenik

Türkçe öjenik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. eugenics

İlgili konuları ara

Yanıtlar