Ölü kod, bilgisayar programlamasında kullanılan bir terim olup yürütülmesine rağmen sonucu kullanılmayan kaynak koduna denir. Ölü kodun yürütülmesi, sonuçları hiçbir zaman kullanılmadığından hesaplama zamanını israf eder.

Ölü kod

Ölü kod, bilgisayar programlamasında kullanılan bir terim olup yürütülmesine rağmen sonucu kullanılmayan kaynak koduna denir. Ölü kodun yürütülmesi, sonuçları hiçbir zaman kullanılmadığından hesaplama zamanını israf eder. Sonuçları kullanılmasa da ölü kod ayrıksı durumlara ya da genel durum değişikliklerine yol açabilir. Bu kodun programdan uzaklaştırılması, programın çıktısını etkileyerek beklenmedik hataların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Derleyicinin kodu iyileştirme yaklaşımları, kod uzaklaştırmalarının programın seyrine etki edebileceği konusunda şüpheye yer bıraktığında muhafazakar olur ve kodu uzaklaştırmaz. == Örnek == int foo (int iX, int iY) Bu örnekte iX ve iY'nin toplamı kullanılmamasına rağmen hesaplanmakla birlikte sıfıra bölünme durumunda bir ayrıksı durum oluşturmaktadır. Dolayısıyla ölü koddur ve programdan uzaklaştırılabilir. == Analiz == Ölü kod uzaklaştırmalası, bir çeşit derleyici optimizasyonudur. Ölü kodun analizi canlı değişken analiziyle yapılabilir. Bu analiz, statik kod analizi ve veri akışı analizinin bir çeşiti olup erişilemeyen kod analizinin aksine kontrol akışı analizine dayanmamaktadır. Ölü kodu uzaklaştırma yöntemleri, erişilemeyen veya gereksiz kod uzaklaştırmalarıyla aynı kategoridedir. Büyük programlarda bilhassa komple modüller sözkonusu olduğunda ölü kodun tespiti ve uzaklaştırması bazen zor olur. Test yapısı, uzaklaştırılması düşünülen kodun halez canlı olduğu izlenimini uyandırabilir ve bazen anlaşmalar, kullanılmayan kodla programın teslimine sebep olur. == Ayrıca bakınız == * Erişilemeyen kod * Gereksiz kod * Ölü kod uzaklaştırması == Dış bağlantılar == * Dead Code Detector (DCD) simply finds never used code in your Java/JEE applications * Comparisons of some Java Dead Code Detector * UCDetector Eclipse PlugIn to find dead java code

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar