ölü salı

Tabut, ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç, sal, ölü salı.

Ölü salı

Ölü salı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tabut

ölü salı

teneşir.
teneşir.

Yanıtlar