Ömer, Arap etkisindeki kültürlerde sıkça rastlanan bir erkek ismidir.

Ömer

Ömer ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ömer ibn Hattab

ömer

(Arapça) Erkek ismi - İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır.

Yanıtlar