ömer şeyh Mirza

şeyh

Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıfdır.Aynı zamanda arap kültüründe üst düzey makamlara sahip veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir ünvandır.

Safeviler

Safeviler, Sasani Devleti'nin 7.yüzyılda Arap-İslam saldırılarıyla yıkılmasından itibaren dışardan gelen Arap,Türk ve Moğol hanedanları tarafından yönetilen İran coğrafyasında, 16.yüzyılda özgün bir siyasal yapılanma oluşturan ilk yerli hanedan olmaları y...

Şeyh Fethi Türbesi

Şeyh Fethi Türbesi Musul`da Şeyh Fethi Mahallesi`nde bulunur.

Safeviye Tarikatı

Safev’îyye veya Safevî Tarikâtı, 14. yüzyılda Türk mistik Safiyüddin İshak tarafından Güney Azerbaycan Erdebil'de kurulmuş bir sufi tarikât. Döneminde Doğu Anadolu, İran Azerbaycanı ve Güney Kafkasya'da büyük bir siyasî öneme sahip olan bu İslâmî tarikât,...

Zahid Gilani

İbrahim Zahid Gilani (d. 1216 – ö. 1301) (Arapça: تاج الدين ابراهيم الكردي السنجاني‎; ''Tac'ed-Dîn İbrahim bin Ruşen Emir El-Kurdi El-Sincanî'' ya da ''Şeyh (İbrahim) Zahid Gilani''), Zahidiyye tarikatinin kurucusudur.

Şarm El-Şeyh

Şarm El-Şeyh, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Kızıldeniz kıyısında bir tatil kenti ve turizm merkezidir. Sina yarımadasının güney ucunda, Sina Dağı ile Kızıldeniz arasındaki kıyı şeridinde yer almaktadır. Şarm El-Şeyh aynı zamanda Mısır'ın Güney Sina ilinin...

Şeyh Hasanlılar

== Göçleri ==Şeyh Hasanlıların Anadolu`ya göçleri hakkında değişik rivayetler mevcuttur. Bir rivayete göre Bağdat‘ın Tuba Kasabası’ndan gelmişlerdir ve Hazreti İmam Ali neslindendirler. Diğer bir rivayete göre Horasanlı Abbasî Halifeleri nesli olarak zikr...

Kırgan Uşağı

Kırgan Uşağı Dersim aşiretlerinden Şeyh Hasan-Seyit geleneğinde Şeyh Hasananlılar’ın kollarından biridir.