Ömer Lütfi Paşa

Ömer Lütfi Paşa (d. 1806 Avusturya - ö. 1871 Eyüp, İstanbul Türkiye), Osmanlı Devleti Serdar-ı Ekremi.

Ömer Lütfi Paşa (d. 1806 Avusturya - ö. 1871 Eyüp, İstanbul Türkiye), Osmanlı Devleti Serdar-ı Ekremi. Asıl adı Michel Lattas'dır. 1828 yılında Avusturya'dan kaçarak Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş ve Ömer Lütfi adını almıştır. Yüzbaşı rütbesiyle orduya katılmış, veliahtlığı döneminde Sultan Abdülmecid'in hocası olmuştur. Daha sonraları askerlikte yükselerek Binbaşı, Kaymakam ve Serasker kapısında Mütercim olmuştur. 1843 yılında görevden alınmış, Sultan Abdülmecit tarafından tekrar göreve getirilerek Eflak ve Boğdan'a gönderilmiştir. Sırasıyla Rumeli Müşiri, Arnavutluk ve Kürdistan ıslahatına memur, 1852'de Serdar-ı Ekrem olarak Başkumandanlığa getirildi. 1853 sonlarında başlayan Kırım Savaşına katıldı. 1854'de Kırım başkomutanı oldu ve çeşitli başarılar kazandı. 1857'de Irak ve Hicaz orduları komutanı ve Bağdat valiliğine getirildi. Sultan Abdülaziz'in padişah olması ile tekrar Rumeli Müşiri oldu. Daha Sonra Serasker Kaymakamlığı'na atandı. 1865 yılında Rumeli'deki orduların komutanlığına, 1867 yılında ise Girit Başkomutanlığı'na getirildi. Serasker Namık Paşa'nın yerine ikinci kez Serasker Kaymakamı oldu. 1869 yılında Hassa Müşiri görevinde bulundu ve bu son görevi oldu. Eyüp'te ölmüş ve Bostan iskelesine gömülmüştür.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.