önder

Lider ya da Önder, mensup olduğu halkın toplumuna yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir.

Önder ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Liderlik

Diğer anlamları

önder

Türkçe önder kelimesinin İngilizce karşılığı.
[onder] adj. lower, vice, deputy
adv. under, underneath, hereinafter, infra, down, below
conj. whilst

önder

Türkçe önder kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Anführer, Führer

önder

Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.

önder

(Türkçe) - Bir davada, fikri siyasi bir harekette önde giden, önayak olan, kitleyi idare eden kimse, lider, şef. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.