Özbek Han

Özbek Han (1282 - 1341) Altın Orda Devleti’nin dokuzuncu Hanıdır. Coci soyundan Toğrılca’nın oğludur. 1313-1341 yılları arasında Hanlık yapmıştır. Şeybanî soyunun tebaası, her taraftan toplanan oymaklar ve oymak parçalarından mürekkepti. Daha sonra Özbek Han’a nispetle, bu Türk toplulukları “Özbek” adıyla anılacaklardır. İslâmiyet Özbek Han’ın zamanında Kıpçak ülkesinin batısında tam olarak yerleşmiştir.

Özbek Han (1282 - 1341) Altın Orda Devleti’nin dokuzuncu Hanıdır. Coci soyundan Toğrılca’nın oğludur. 1313-1341 yılları arasında Hanlık yapmıştır. Şeybani soyunun tebaası, her taraftan toplanan oymaklar ve oymak parçalarından mürekkepti. Daha sonra Özbek Han’a nispetle, bu Türk toplulukları “Özbek” adıyla anılacaklardır. İslamiyet Özbek Han’ın zamanında Kıpçak ülkesinin batısında tam olarak yerleşmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.