Şirket veya firma, Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan tüzel kişiliktir.

Özel sektör

Özel sektör ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Şirket

Yanıtlar