--}}

özerk

Özerk; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarşiyi reddeden,

Özerk; merkezi örgüt yapısını, dolayısıyla hiyerarşiyi reddeden, gönüllü katılım üzerine kurulu, gizliliği değil açık olmayı seçen bireylerin biraradalığıdır. Bir düşünce ve dayanışma birliğidir. Kontrol alanında otonomluk, robotun ya da sistemin dışarıdan ve/veya kendi yapısından aldığı ya da algıladığı bilgileri yorumlayarak, dışarıdan müdahale olmaksızın, genelde insan mantığına uygun veya akılcı hareket etmesidir. Özerk gezgin robot davranışları konu hakkındaki araştırma alanlarından birisi olarak gösterilebilir.

Diğer anlamları

özerk

Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom.

özerk

Türkçe özerk kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. autonomous, self governing

özerk

ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom.

özerk

Türkçe özerk kelimesinin Fransızca karşılığı.
autonome

özerk

Türkçe özerk kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. autonom

özerk

(Türkçe) Erkek ismi - Kendi kendini yönetme yetkisi olan.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.