--}}

Özgürlükçü Sosyalizm

Liberter sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizm olarak da adlandırılır.), güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal katmansız, birey özgürlüğüne ve eşitliğine dayalı, her tür bilgiye erişmede ve kullanmada fırsat eşitliği sağlayan, anarşist özelliklere sahip bir sosyalizm anlayışıdır. Bu eşitlik ve özgürlük, ancak özel mülkiyetin sona erdirilmesiyle mümkün olacaktır.

Şablon:Sosyalizm Özgürlükçü sosyalizm politik, ekonomik ve sosyal hiyerarşilere sahip olmayan, tüm vahşi ve baskıcı kurumşarın ortadan kaldırıldığı ve bunun yerine her bireye bilgi ve üretime eşit ve özgür ulaşım imkanı sağlandığı bir toplum kurmak isteyen siyasi felsefelerin ismidir.

Bu eşitlik ve özgürlük, otoriter kurumların ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ile olabilecektir, böylece üretim ve kaynaklar üzerinde doğrudan kontrol işçi sınıfı ve topluma ait olacaktır. Özgürlükçü sosyalizm, aynı zamanda meşru olmayan otoriteyi tanıma, eleştirme ve sosyal hayatın her yönünde ortadan kaldırmaya meyilli bir düşünce içerisindedir. Özgürlükçü sosyalistler, ekonomik, siyasi, dini veya cinsiyetten kaynaklanan kurumsallaşmış gücün kullanılmasının, hem kullananı hem de üzerinde kullanılanı vahşileştirdiğine inanırlar.

Pek çok sosyalist, özgürlük ve sosyal adalet için devlet ve siyasi parti içerisinde rol almaya çalışsa da, Özgürlükçü sosyalistler çabalarını, ticaret birlikleri, sendikalar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve diğer bürokratik olmayan alanlara yönlendirirler.

Özgürlükçü sosyalizm olarak nitelenen siyasi felsefeler içerisinde, pek çok anarşizm ekolü (anarşist komünizm, anarşist kolektivizm, anarko sendikalizm, ve bazı bağımsız anarşizmler), mutualizm, sosyal ekoloji, konsül komünizmi vardır. Anarşist komünizm ve Özgürlükçü komünizm terimleri Özgürlükçü sosyalizm ile karıştırılmamalıdır veya içerisinde akımlar olarak görülemez.

Ülkemizden bu akımın temsilcisi ÖDP`dir.

Politika-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.