Şapkalı U, Türkçede Arapça ve Farsça kökenli sözüklerin telâffuzunu düzeltmek için kullanılan harf. Günümüz Türkçesinin yazı dilinde U harfi üzerindeki (^) imi sadece L ve K ünsüzlerinden önce-sonra kullanılır.

Û (harf)

Û (harf) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Û

Yanıtlar